Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2018 06Iusse List
LIN Bai-quan1,2,LI Yong1,2,YANG Kai1,2,KONG Jia1,2,ZHANG Xiang-liang1,2 [Abstract]View(1029) [ HTML ]
FAN Yun-xiao1,GAO Yuan1,DUAN Zhao1,2,WANG Peng1,3 [Abstract]View(750) [ HTML ]
CHEN Tuo-qi1,ZHANG Yu-tao2,LIU Yu-rui2,LIU Rui2,YANG Yong2,ZHONG Kai-qi2 [Abstract]View(971) [ HTML ]
LIU Han1,ZHAO Xiu-min2,ZHAO Xin1,3,MA Li1,XIAO Yang1 [Abstract]View(898) [ HTML ]
LIU He-qing,GAO Li-ying,YOU Bo,WU Shi-xian, [Abstract]View(840) [ HTML ]
LI Ya-qing1,2,SHI Xue-qiang1,2,ZHANG Yu-tao1,2, [Abstract]View(1252) [ HTML ]
MA Li 1,2,3,ZHANG Jian-guo1,XIAO Shuang-shuang 1,ZHANG Jie1,YANG Ao4 [Abstract]View(827) [ HTML ]
YE Wan-jun1,LIU Kuan1,DONG Xi-hao1,LI Qian2,WANG Yan1 [Abstract]View(1002) [ HTML ]
WANG Xiang-yu1,ZHANG Wei-wei2,ZHANG Lei1,ZHONG Jiang-cheng1 [Abstract]View(804) [ HTML ]
WANG Sheng-quan1,2,WU Chao1,PENG Tao1,WU Zhong-shan1,LIU Kai-xiang1 [Abstract]View(680) [ HTML ]
LI Yu-hong 1,2,ZHANG Wen1,2,YUAN Bing-qiang 3,HAN Wei1,CHEN Gao-chao1,ZHANG Lin4 [Abstract]View(805) [ HTML ]
WEI Fan-rong1,ZHANG Zhi-dong1,WU Xiang-yang1,FU Guo-min2 [Abstract]View(854) [ HTML ]
JU Yin-juan1,2,ZHANG Xiao-li1,2,LI Ya-jun1,2,LI Bai-qiang1,2 [Abstract]View(753) [ HTML ]
JIANG You-yi1,ZENG Zhi1,HU Ya-xuan2,QIN Shi-min1,LI Xiao1 [Abstract]View(786) [ HTML ]
YANG Lin,MA Hong-wei,WANG Chuan-wei,XIA Wei [Abstract]View(1015) [ HTML ]
GAO Yang1,LI Jia-pu1,YANG Lai-xia1,XU Chao1,DONG Gui-rong2 [Abstract]View(812) [ HTML ]