Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2017 06Iusse List
REN Jian-xi,SUN Jie-long,ZHANG Kun,DONG Xi-hao,SONG Yong-jun [Abstract]View(1137) [ HTML ]
PAN Hong-yu1,ZHOU Ao1,SHI Tao1,ZHANG Tian-jun2,LI Shu-gang1 [Abstract]View(1080) [ HTML ]
ZHANG Jie1,2,WANG Bin1,2,YANG Tao1,2,LIU Dong1,2,LIU Xiao-xian3 [Abstract]View(1369) [ HTML ]
LIU Huan1,2,SHI Fu-qiang1,2,GUO Wan-jia1,2,WANG Li-juan1,2,PEI Ni-song1,2,YIN Heng1,2,YU Li1,2 [Abstract]View(1307) [ HTML ]
ZHANG Jian-rang1,2,ZHANG Ling-jie1,2,LI Qian-yu1,2 [Abstract]View(1267) [ HTML ]
TAN Zhang-lu,SHAN Fei,CHEN Xiao-ci [Abstract]View(1368) [ HTML ]
JU Quan-zong1,WANG Hong-sheng2,3,YU Xing-jian1,LI Lei2,3,LI Sen-lin2,LI Bin2 [Abstract]View(1188) [ HTML ]
HE Qing-feng1,XU Zhi-hao1,GUO Liang2,ZHAO Fa-suo2 [Abstract]View(1329) [ HTML ]
TANG Jian-yun1,2,GUO Yan-qin3,SONG Hong-xia4,ZHANG Xing2,SHI Zheng5,CHEN Yu-bao 6 [Abstract]View(1342) [ HTML ]
MA Dong-sheng1,FU Chao-feng1,LI Ke-yong2, [Abstract]View(1236) [ HTML ]
LI Huan-tong,LI Jian-zhuo,LI Yang,LIANG Hui,LI Lian-hai [Abstract]View(1235) [ HTML ]
MA Hong-wei,YANG Wen-juan,ZHANG Xu-hui [Abstract]View(1386) [ HTML ]
LI Long-long1,2,HE Dong-jian2,WANG Mei-li3 [Abstract]View(1218) [ HTML ]
WANG Xing-dong1,2,DUAN Zhi-yong1,WANG Cheng2,LI Xin-guang1 [Abstract]View(1181) [ HTML ]