Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2016 06Iusse List
LUO Sheng-hu1,2,WU Yong-ping2,3,ZHANG Jia-fan1,2 [Abstract]View(1365)
XU Man-gui1,CAO Yan-jun1,ZHANG Peng2, ZHANG Hong-liang2,XU Jing-cang2 [Abstract]View(939)
JIA Qi-lin1,WU Zheng2,3,SHEN Hu4,LIU Meng2 [Abstract]View(820)
GU Shuan-cheng1,HUANG Rong-bin1,SU Pei-li1, DING Xiao1,2,LI Ang1 [Abstract]View(1067)
ZHANG Qiang-hua1,2,HOU En-ke1,LI Huan-tong1, ZHANG Fa-de2,JU Qi2 [Abstract]View(853)
WANG Sheng-quan,WU Pei,FAN Min,SUN Jian-feng,WU Zhong-shan [Abstract]View(767)
ZHANG Meng-ting1,2,LI Wen-hou1,2,BAI Jin-li1,2,ZHANG Qian1,2,LI Zong-lin3 [Abstract]View(1053)
YAO Wan-qiang,LIN Xiao-hu,MA Fei,XUE Bei [Abstract]View(728)
ZHANG Yi-shu,MA Hong-wei,WANG Xing,WANG Hao-tian [Abstract]View(853)
CHEN Xian,HOU Yuan-bin,SONG Bo-you,LI Dong [Abstract]View(796)
WANG Shu-qi1,JI Cai2,LIU Shu-lin3 [Abstract]View(776)