Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2015 06Iusse List
YANG Geng-she,WEI Yao,TIAN Jun-feng,ZHAO Xuan,YE Wan-jun [Abstract]View(442) [ HTML ]
SHUANG Hai-qing1,WANG Hong-sheng1,2,LI Shu-gang1,2, DU Zheng-xian1,YOU Lin-dong1,GUO Wei-bin1,2 [Abstract]View(425) [ HTML ]
ZHANG Tian-jun1,ZHANG Lei1,2,ZHANG Chao2, BAO Ruo-yu2,SHANG Hong-bo2 [Abstract]View(373) [ HTML ]
LIU Xiao-ming1,2,LAI Xing-ping1,TAO Bing-xin1,LI Li-bo2 ,LAI Hong-xiang1,2 [Abstract]View(373) [ HTML ]
LIN Hai-fei1, CHENG Bo1, LI Shu-gang1, ZENG Qiang2, ZHANG Xue-tao3,CHENG Lian-hua1 [Abstract]View(370) [ HTML ]
YANG Bao-gui,YANG Jie,WANG Yu-kai,YANG Xiang-xiang [Abstract]View(433) [ HTML ]
SONG Cheng-jian1,QU Jian-lin1,WANG Hao2,WU Tao2,ZHOU An-ning1 [Abstract]View(387) [ HTML ]
ZHOU Ping,XING Li-jie,FAN Xiang-jun,LIU Fen [Abstract]View(360) [ HTML ]
JIANG Hao1,LI Rong-jian1,QI Chang-jun2,LI Hai-tao2,LI Jin1 [Abstract]View(345) [ HTML ]
WANG Yi-hong1,MA Peng-bo1,ZHANG Kun1,YUE Xing-chao2 [Abstract]View(447) [ HTML ]
LI Hong-xia1,FAN Yong-bin1,SUN Qing-lan1,DU Jiao2 [Abstract]View(337) [ HTML ]
LI Yan,YU Jin-hui,LI Hong-xia,HU Xiao-fan [Abstract]View(486) [ HTML ]