Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2014 06Iusse List
YANG Geng-she,TIAN Jun-feng,YE Wan-jun [Abstract]View(591)
WU Yong-ping,XIE Pan-shi, WANG Hong-wei,REN Shi-guang [Abstract]View(425)
LAI Xing-ping1,2,LIU Xiao-ming1,2,Cao Jian-tao1,2,SUN Huan1,2 [Abstract]View(456)
CHAI Jing1,2,ZHANG Liang1,CAO Jing-qiang1,YANG Lei-lei1,ZHANG Li-hua3 [Abstract]View(460)
DENG Guang-zhe1,WANG You-xi1,2 [Abstract]View(471)
LV Zhao-hai1,2,LAI Xing-ping1,3,LAI Hong-xiang1,2,DING Zi-wei1,3,LIU Biao1,3 [Abstract]View(461)
SUN Yi-zhen1,JI Xiao-di1,ZHANG Jing-tao2 [Abstract]View(568)
FAN Ting™≤ting1£¨ZHOU Xiao™≤hu2,GAO Jie3,ZHAO Wei™≤bo4 [Abstract]View(558)
CAO Hong™≤xia£¨WANG Nian™≤xi£¨QIANG Juan£¨WU Hai™≤yan£¨SHANG Ting [Abstract]View(384)
HU Gui™≤lin£¨FENG Xiao™≤long£¨LI Dan£¨YANG Wen™≤jun£¨ LI Yong™≤feng£¨CAO Li£¨DANG Zhou™≤tao£¨GAO Yue™≤gang [Abstract]View(638)
WANG Jun1£¨WANG Kun2£¨CUI Hong™≤zhuang1£¨WANG Jin™≤duo1£¨ZHAO Hai™≤hua1£¨CHEN Jin™≤yan1 [Abstract]View(446)
SHE Yu™≤wei1,ZHU Shi™≤jun1,ZHU Peng™≤yu2,DANG Zhou™≤tao3, TANG Xu™≤lei2,YANG Wei™≤lei3,HU Gui™≤lin3 [Abstract]View(576)
ZHANG Bing™≤qiang1,LUO Sheng™≤hu2,CAO Hai™≤bo2,GUI Gang1,LI Xin™≤long1 [Abstract]View(510)