Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2012 06Iusse List
WU Yong-ping1,2, ZHAI Jin1,2,XIE Pan-shi1,2, WU Xue-ming1,2, WANG Hong-wei1,2, ZHANG Yan-li1,2 [Abstract]View(488) [ HTML ]
DOI:
LI Xiang,WANG Jin-an,ZHANG Shao-jie [Abstract]View(407) [ HTML ]
DOI:
ZHAO Yong1,LI Shu-gang1,2,PAN Hong-yu1,2 [Abstract]View(449) [ HTML ]
DOI:
WANG Song-yang,LI Shu-gang,WANG Hong-sheng [Abstract]View(570) [ HTML ]
DOI:
ZHANG Hui-mei1,YANG Geng-she2 [Abstract]View(608) [ HTML ]
DOI:
ZHANG Jian-an,LI Wen-jun,LIU Han-yong,WANG An-liang [Abstract]View(496) [ HTML ]
DOI:
DOI:
FANG Gang,GUO Zuo-ning,DI Ming,MIAO Yan-Ping,YUAN Jun-Gang [Abstract]View(485) [ HTML ]
DOI:
WU Xin-xuan,YE Dong-sheng,WU Zhao-jun [Abstract]View(376) [ HTML ]
DOI:
WANG Ying1,FAN Yong-xian2,LUO Yi-fu2 [Abstract]View(429) [ HTML ]
DOI:
CUI Hong-jun, LIU Bao-ping, OUYANG Wan-ding [Abstract]View(476) [ HTML ]
DOI:
CHEN Yu1,2,LIU Yong1,LI Shao-quan1,2 [Abstract]View(422) [ HTML ]
DOI:
YANG Qing-hao,HUANG Tian-zhu,ZHANG Dong-dong [Abstract]View(378) [ HTML ]
DOI:
YE Pu-hai1,ZHOU Min1,LIU Gong-xin2, [Abstract]View(441) [ HTML ]
DOI:
WANG Fen-qian1,LIU Ming-qian2,WANG Xiao-jing3,LI Ao4 [Abstract]View(458) [ HTML ]
DOI:
HU Xiang1,LI Yong2 [Abstract]View(393) [ HTML ]
DOI:
ZHANG Qun-hui,SHI Yu-pu,CHEN You-lan [Abstract]View(388) [ HTML ]
DOI:
MENG Biao-long,WANG Ding [Abstract]View(365) [ HTML ]
DOI:
LI Bin,LIU San-yang,WANG Xin [Abstract]View(326) [ HTML ]
DOI:
ZHANG Xiao-lin1,DUAN Xin1,LI Bo1,FANG Ming1,YAN Zhi-jun1 ,SHENG Jing-jie2 [Abstract]View(344) [ HTML ]
DOI: