Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2009 06Iusse List
WU Yong-ping1,2,LAI Xing-ping1,2,CAO Jian-tao1,2, ZOU Lei1,2,CUI Feng1,2,WANG Ning-bo3,QI Tao3 [Abstract]View(356)
DOI:
LAI Xing-ping1,2,WU Yong-ping1,2,ZHANG Kun1,2,CAO Jian-tao1,2, [Abstract]View(473)
DOI:
YIN Shang-xian [Abstract]View(300)
DOI:
WANG Hong-sheng1,2,ZHANG Dong-sheng2,LI Shu-gang1,WANG Fu-hou3 [Abstract]View(317)
DOI:
WEN Zhi-jie1, CAO Jian-jun2, ZHANG Bin1 [Abstract]View(388)
DOI:
WANG Jian1,2,WANG Ning-bo1,QI Tao1,JIANG Dong-hui1,ZHU Shi-yang2 [Abstract]View(277)
DOI:
YANG Yong1,LI Shu-gang2,GUO Jia3,HUANG Yong-an4 [Abstract]View(348)
DOI:
SUN Xin1,2, DONG Tao1,2,LIN Bo-quan1,2,XIE You-you1,2 [Abstract]View(286)
DOI:
ZHENG Jing-jing 1, ZHANG Qin-li 1, WANG Xin-min1, SHI Liang-gui 2 [Abstract]View(387)
DOI:
DONG Xiao-bo,RAO Xiao,GUO Liang-chun [Abstract]View(392)
DOI:
ZHANG Xuan-li1,2, WANG Yong-yan1, WANG Wei-qiang1 [Abstract]View(374)
DOI:
LI Qin-yuan1,2,REN Jian-xi2,LIU Hui2, LIU Chang-qing2 ,LIU Chao-ke2,SUN Yang2 [Abstract]View(319)
DOI:
TONG Bing-yan1,WEI Jian-jun2,YUAN Guang-lin3,LI Shi-ming3 [Abstract]View(414)
DOI:
DOI:
LIU Ai-hua, LUO Rong-wu, LI Hong, ZHANG Yi-jin [Abstract]View(320)
DOI:
WANG Nian-qin,LUO Dong-hai,YAO Yong [Abstract]View(295)
DOI:
LI Xi-an1,2,3,4,PENG Jian-bing1,MA Run-yong1, QIAO Xiao-ying5,KANG Jing-hui1,LI Liang1 [Abstract]View(396)
DOI:
CHENG Ai-hua,LUO Ci-li, CHEN Liu [Abstract]View(387)
DOI:
YAN Ning1,DOU Hong-wei1,TAO Zhi-hua1,MA Ai-ling2,WANG Fei1 [Abstract]View(276)
DOI:
BAI Yun-chao1,LIU Si-wei1,2,TIAN Yu-min1 [Abstract]View(324)
DOI:
WANG Sha, ZOU Yong, LI Dong, HE Yong-jun, LI Tian-liang, YANG Bing-qian [Abstract]View(340)
DOI:
YANG Jie [Abstract]View(281)
DOI:
WANG Zhen1,WU Yun-tian2,ZOU Yong-jie1 [Abstract]View(317)
DOI:
CAO Li-ge1, WU Cheng-mao2 [Abstract]View(390)
DOI:
LIU Jie1,2, ZHANG Tao1, ZHANG Tian-jun1 [Abstract]View(280)
DOI: