Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2019 05Iusse List
HUANG Qing-xiang1,2,HE Yan-peng1,2,LI Feng1,2,WANG Bi-qing3,LI Jun3,MIAO Yan-ping3 [Abstract]View(446) [ HTML ]
CHEN Xiao-kun1,2,LIU Zhu1,2,WANG Qiu-hong1,2 [Abstract]View(943) [ HTML ]
SUO Yong-lu1,2,LIU Ying-kai1,XIAO Jiang1,2,ZHANG Gang1,3,LI Fan1,QU Hui-sheng1 [Abstract]View(548) [ HTML ]
ZHANG Xin-hai1,2,ZHOU Shan-lin1,2,TUO Long-long3,HOU Qin-yuan1,2 [Abstract]View(403) [ HTML ]
ZHANG Ding-ding1,2,FAN Guo-tao1,GUO Rui1,OUYANG Yi-bo1,CHAI Jing1,2 [Abstract]View(406) [ HTML ]
ZHANG Jing-gang,SUN Xin,WANG Ze-hao [Abstract]View(411) [ HTML ]
WU Xue-ming1,2,WANG Su-jian1,2,ZHANG Tian-jun3,HUANG Yao-guang3,HUANG Ke-jun1 [Abstract]View(412) [ HTML ]
GAO Ming-tao1,2,3,XIN Heng-qi2,3,GUO Zhong-ping1,3,MO Ji2,3,PANG Ji-lu2,3 [Abstract]View(395) [ HTML ]
ZHANG Hui-ting1,2,ZHENG Chang-qing3,4,ZHANG Qiao5,6 [Abstract]View(446) [ HTML ]
HE Ya-wei1,ZHANG Rong-jun2,GUO Yong-hong3 [Abstract]View(460) [ HTML ]
DUAN Shang-lei1,XU Guo-yuan1,DONG Jun-gui1,QIAN Hui-liang2 [Abstract]View(388) [ HTML ]
XUE Ya-rong1,SONG Da-zhao1,HE Xue-qiu1,LI Zhen-lei1,GONG Si-yuan2,ZHAO Ying-jie1 [Abstract]View(529) [ HTML ]
LU Jia-xin1,TANG Fu-quan1,2,ZHAO Jun-yi1,YAN Zhao-cun1 [Abstract]View(403) [ HTML ]
GUO Chun-sheng1,XU Chao1,2,3,GE Yong3,GENG De-wang3,HU Si-yi3,GONG Ke3 [Abstract]View(497) [ HTML ]
WANG Wei-bing1,LV Sai-sai1,GAO Fen-wu2,LI Zhi-gang2,ZHAO Kuan1 [Abstract]View(405) [ HTML ]
LI Na,QI Ai-ling,JIA Peng-tao,GONG Shang-fu [Abstract]View(595) [ HTML ]
CHENG Wen-jie1,2,DENG Zhi-kai1,XIAO Ling1,Li Wei1,ZHONG Bin3,FAN Hong-wei3,LI Ming1 [Abstract]View(412) [ HTML ]