Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2018 05Iusse List
DENG Jun1,2,REN Li-Feng 1,2,WU Ming-ming3,MA Li 1,2,ZHAI Xiao-wei 1,2 [Abstract]View(1021) [ HTML ]
XIAO Yang1,2,CHEN Long-gang1,HUANG Chuan-liang1,ZHANG Xin-yue1,BAI Zu-jin1 [Abstract]View(863) [ HTML ]
WANG Ya-chao1,2,YUAN Quan1,2,XIAO Yang1,2,DENG Jun1,2 [Abstract]View(996) [ HTML ]
CHAI Jing1,2,DU Wen-gang1,YUAN Qiang1,ZHANG Ding-ding1,2 [Abstract]View(818) [ HTML ]
QIU Ji-sheng,WANG Min-huang,GUAN Xiao,PAN Du,ZHENG Juan-juan,ZHANG Cheng-hua [Abstract]View(792) [ HTML ]
LI Yun-jun1,SUN Yan-jie2,ZHAO Zhi-hai1 [Abstract]View(760) [ HTML ]
YAN Da-peng1,2,ZHOU Xing-dong1,LIU Wei1,LUO Ju-hua2,RUI Jia1,2,WANG Zheng-hui2,YU You-ran2 [Abstract]View(843) [ HTML ]
DONG Gui-rong1,YANG Lai-xia1,LIAN Qin2,HUYAN Yi-ge2,GAO Yang1 [Abstract]View(637) [ HTML ]
FAN Hong-wei1,JING Min-qing2,3,LIU Heng2,3,4,MA Hong-wei1 [Abstract]View(689) [ HTML ]
BAI Yun 1,HOU Yuan-bin 2 [Abstract]View(833) [ HTML ]
LI Xu-hong,ZHANG Tong-li,ZHANG Yu-zhi [Abstract]View(734) [ HTML ]
WANG Min1,YU Rui-xing2 [Abstract]View(774) [ HTML ]
GUO Xiao-peng1,3,ZHANG Jin-suo2,LI De-qiang3,ZHAO Lai-jun4 [Abstract]View(806) [ HTML ]
WU Yun-pei,HU Yong-jin,ZHOU Wang-huai [Abstract]View(771) [ HTML ]
DOI: