Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2016 05Iusse List
DAI Jun1,SHI Bai-lei1,YANG Fan2,SHENG Xiao1,CHI Zuo-hua1 [Abstract]View(1435) [ HTML ]
WANG Hong-sheng1,3,LI Sen-lin1,LI Shu-gang2,3, SHUANG Hai-qing2,LI Bin1,LI Lei1,3 [Abstract]View(1525) [ HTML ]
YU Zhi-jin1,2,ZHAI Xiao-wei1,2,MA Ling-jun3, DONG Wei3,4,JING Ju-dong3,4,MA Teng1,2 [Abstract]View(1398) [ HTML ]
LIU Hui,YANG Geng-she,YE Wan-jun,WEI Yao,TIAN Jun-feng [Abstract]View(1473) [ HTML ]
WANG Yi-hong,DING Si-yuan,YANG Shi-hao,ZHANG Kun,SONG Ping [Abstract]View(1570) [ HTML ]
LI Yu-hong1,2,ZHANG Wen1,2,WU Fu-li3,JIANG Ting1, YAO Zhi-gang3,CHEN Gao-chao1,WANG Bao-wen1,ZHANG Hui-yuan1 [Abstract]View(1612) [ HTML ]
XU Jing,DONG Li-hong,DU Yan-jun,MA Lang,SHI Xiao-zhang [Abstract]View(1541) [ HTML ]
MA Xiong-de1,2,WANG Su-jian3,JIANG ZE-quan4, CHEN Tong3,LI WEN-li5 [Abstract]View(1639) [ HTML ]
NIE Wen-jie,ZHANG Lei,SHA Xiang-ling [Abstract]View(1501) [ HTML ]
WANG Si-tong,YANG Zhi-yuan,ZHAO Min-jie,LI Zhi-hua [Abstract]View(1219) [ HTML ]
YANG Qing-hao1,ZHAO Na-ying1,YANG Xue-jian2,XIA Yong3 [Abstract]View(1676) [ HTML ]
SONG Shou-xin,XIAO Chu-yang,ZHAI Huai-yuan,XU Jia [Abstract]View(1398) [ HTML ]
WANG Bao-guo1 ,WANG Wei2,HUANG Wei-guang3,XU Yan-ji3,TAN Chun-qing4 [Abstract]View(1259) [ HTML ]
WU Chao,SHI Bo,YI Can-nan [Abstract]View(1072) [ HTML ]
[732-736]
[Abstract]View(1210) [ HTML ]
[737-740]
[Abstract]View(1289) [ HTML ]
[741-749]
[Abstract]View(1218) [ HTML ]
YANG Fu-qiang,ZHU Wei-fang [Abstract]View(1297) [ HTML ]