Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2015 05Iusse List
WU Yong-ping1,2,YIN Jian-hui1,2,XIE Pan-shi1,2,GAO Xi-cai1,2,CAO Pei-pei1,2 [Abstract]View(1305) [ HTML ]
LIU Ya-qun1,ZHOU Hong-wei1,LI Yi-hu2, YI Hai-yang1,XUE Dong-jie1 [Abstract]View(1138) [ HTML ]
HUANG Qing-xiang,MA Long-tao,DONG Bo,SHEN Bin-he [Abstract]View(1139) [ HTML ]
TIAN Shui-cheng1,2,LIANG Qing1,2,WANG Li1,2, WU Li-ji1,2,YIN Lei-yu1,2 [Abstract]View(1152) [ HTML ]
MENG Ran1,XU Jing-cang2,WEI Pan1,XU Man-gui1,CHENG Bin2 [Abstract]View(1223) [ HTML ]
XI Jia-mi1,WANG Ming-ming1,XU Feng2,JU Long1, ZHU Bin1,WANG Ya-bin1,NING Li-qing1,ZHAO Wang-xi1 [Abstract]View(1394) [ HTML ]
WEI Guang-zao1,WANG Yu-de1,LI Jun-qing1, WU Ling-ling2,CHEN Jing2,Peng Long-gui3 [Abstract]View(1324) [ HTML ]
XING Yan-tuan1,ZHANG Bo2 [Abstract]View(1186) [ HTML ]
WU Dong-Mei,WANG Jing,LI Bai-Ping,GUO Ting [Abstract]View(1050) [ HTML ]