Home >>2014 05 issue list
[TIAN Shui-cheng1,2,SUN Shu-ying1,2,YU Guan-hua3,JIN Meng1,2]

2014 05 [Abstract](347)[PDF:988KB](230)
[NIE Wen-bo1,LI Feng-yi2,CHEN Lei1]

2014 05 [Abstract](231)[PDF:1315KB](216)
[WANG Zhen-hua1,BAI Ru-hong1,YANG Wen-qing2]

2014 05 [Abstract](146)[PDF:1007KB](186)
[XU Man-gui1,LIU Xin-kai1,WEN Xin-qiang2,HE Peng-cheng1,ZHU Zhao-wei1]

2014 05 [Abstract](258)[PDF:1011KB](235)
[LV Jing-ye,ZHANG Jing-suo,LI Peng-lin,ZHANG Wei-feng]

2014 05 [Abstract](170)[PDF:1081KB](150)
[YUAN Xiao-fang1,LI Hong-xia1,TIAN Shui-cheng2,FAN Yong-bin1,WANG Qi1]

2014 05 [Abstract](278)[PDF:1020KB](191)
[CHENG Gan-lu1,TIAN Ji-jun1,WANG Chang-jiang2,SUN Ming-he1,FENG Shuo 1,LI Le1]

2014 05 [Abstract](207)[PDF:1276KB](183)
[WANG Xiao-duo1,JI Xian-kun2,LI Chun-xia1,WANG Min1,ZHANG Fang3]

2014 05 [Abstract](314)[PDF:1676KB](243)
[LI Cai-xia1,ZHANG Zheng-qi2]

2014 05 [Abstract](183)[PDF:1204KB](189)
[LI Run-jun1,2,SHAN Ren-liang1,LI Run-sheng2,GUI Yi-xiong2]

2014 05 [Abstract](153)[PDF:1315KB](182)
[GAO Li-da1,CAO Lin-yi2,WANG Shan-shan3,TANG Ying3]

2014 05 [Abstract](178)[PDF:1068KB](173)
[MA Li1,LI Shu-gang2,XIAO Peng2,YANG Shou-guo2]

2014 05 [Abstract](419)[PDF:1074KB](241)
[HAN Xiao-bing,YAO Dan]

2014 05 [Abstract](201)[PDF:1216KB](178)
[JI Wen-li1,LI Xiang-jun 1,DAI Xu2]

2014 05 [Abstract](225)[PDF:1320KB](196)
[MA Meng-xin,WU Yan-hai,ZHANG Hao,ZHANG Fang-ni]

2014 05 [Abstract](173)[PDF:1122KB](156)
[ZHAO Jing,CHEN Zi-long]

2014 05 [Abstract](156)[PDF:965KB](197)