Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2014 05Iusse List
TIAN Shui-cheng1,2,SUN Shu-ying1,2,YU Guan-hua3,JIN Meng1,2 [Abstract]View(1510) [ HTML ]
NIE Wen-bo1,LI Feng-yi2,CHEN Lei1 [Abstract]View(1148) [ HTML ]
XU Man-gui1,LIU Xin-kai1,WEN Xin-qiang2,HE Peng-cheng1,ZHU Zhao-wei1 [Abstract]View(1225) [ HTML ]
LV Jing-ye,ZHANG Jing-suo,LI Peng-lin,ZHANG Wei-feng [Abstract]View(1054) [ HTML ]
YUAN Xiao-fang1,LI Hong-xia1,TIAN Shui-cheng2,FAN Yong-bin1,WANG Qi1 [Abstract]View(1245) [ HTML ]
CHENG Gan-lu1,TIAN Ji-jun1,WANG Chang-jiang2,SUN Ming-he1,FENG Shuo 1,LI Le1 [Abstract]View(1084) [ HTML ]
WANG Xiao-duo1,JI Xian-kun2,LI Chun-xia1,WANG Min1,ZHANG Fang3 [Abstract]View(1352) [ HTML ]
LI Run-jun1,2,SHAN Ren-liang1,LI Run-sheng2,GUI Yi-xiong2 [Abstract]View(1115) [ HTML ]
GAO Li-da1,CAO Lin-yi2,WANG Shan-shan3,TANG Ying3 [Abstract]View(1169) [ HTML ]
MA Li1,LI Shu-gang2,XIAO Peng2,YANG Shou-guo2 [Abstract]View(1409) [ HTML ]
JI Wen-li1,LI Xiang-jun 1,DAI Xu2 [Abstract]View(1232) [ HTML ]
MA Meng-xin,WU Yan-hai,ZHANG Hao,ZHANG Fang-ni [Abstract]View(1035) [ HTML ]
ZHAO Jing,CHEN Zi-long [Abstract]View(1057) [ HTML ]