Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2012 05Iusse List
WEN Hu1,2, SHI Ji-lin1,2, ZHAI Xiao-wei1,2, SUN Wei-li1,2, XU yong-gang1, LI Lei1 [Abstract]View(475) [ HTML ]
DOI:
LAI Xing-ping1,2,WANG Qing-song1,2,JIANG Li-ping3,LAN Hai-dong1,2,CAO Jian-tao1,2,MA Peng1,2 [Abstract]View(566) [ HTML ]
DOI:
ZHAO Zhou1,HOU En-ke1,WANG Jian-zhi2 [Abstract]View(563) [ HTML ]
DOI:
JIANG Li-ping1,ZHANG Xin-zhan1,LAN Hai-dong2,3,CUI Feng2,3,SHAN Peng-fei2,3 [Abstract]View(540) [ HTML ]
DOI:
XU Man-gui,BAO Yin-tan,LIU Jia-yuan,LIN Hai-fei [Abstract]View(425) [ HTML ]
DOI:
HAO Zhu-cheng1,2,DENG Guang-zhe1,WU Xue-song1,MA Lian-xing1,3 [Abstract]View(388) [ HTML ]
DOI:
WANG Gang1,2,CHENG Wei-min1,2,SUN Lu-lu1,2,ZHANG Qing-tao1,2 [Abstract]View(442) [ HTML ]
DOI:
WANG Yun 1, LIANG Ming2,WANG Gui-sheng3 [Abstract]View(453) [ HTML ]
DOI:
JING Xiu-yan1,HAN Yue-hong2,ZHANG Lei1,YANG Hong-bin3 [Abstract]View(439) [ HTML ]
DOI:
LI Yu-hong1, YAO Zhi-gang2, ZHANG Hui-yuan1, WU Fu-li2, WANG Bao-wen1 [Abstract]View(462) [ HTML ]
DOI:
DOI:
QIAO Wei-guo1,2,YANG Lin1,2,LI Da-yong1,2,LV Yan-xin1,2,LI Rui1,2,WANG Li-hua1,2 [Abstract]View(462) [ HTML ]
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
MA Xiao-dan, LI Hua-jing, LI Yuan-gang, ZHOU An-ning [Abstract]View(455) [ HTML ]
DOI:
ZHOU Ming [Abstract]View(481) [ HTML ]
DOI:
LI Peng-lin,ZHAO Jing,MA Yan-ling [Abstract]View(487) [ HTML ]
DOI:
ZHAO Juan [Abstract]View(410) [ HTML ]
DOI:
JIANG You-yi [Abstract]View(373) [ HTML ]
DOI:
MAO Hong-ge1,LIU Chang-wang1,LIU Xiang-wei2,LIU Wei3 [Abstract]View(504) [ HTML ]
DOI: