Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2019 04Iusse List
CHENG Fang-ming1,3,CHANG Zhu-chuan1,3,LIBei2,3,DENGJun1,3,YIXin1,3,MA Li1,3 [Abstract]View(750) [ HTML ]
CUI Li-kai1,SUN Jian-meng1,HUANG Hong2,ZHANG Zhe-fu1,WANG Yong-jun2,CHI Peng1 [Abstract]View(507) [ HTML ]
ZHANG Xin-hai1,ZHANG Tian-ci1,WANG Yue2,FENG Zhen1,XING Er-jun1,ZHOU Shan-lin1 [Abstract]View(580) [ HTML ]
DENG Jun1,2,LIANG Tian-tian1,2,CHENG Fang-ming1,2 [Abstract]View(568) [ HTML ]
ZHENG Xue-zhao1,WANG Xi-long1,LIU Hui-lin2,SUN Zhen-guo2,GUO Jun1 [Abstract]View(581) [ HTML ]
ZHAO Meng-ye1,2,HUANG Qing-xiang1,HUANG Ke-jun2,XUE Wei-feng2,JI Rui-jun2 [Abstract]View(607) [ HTML ]
YE Wan-jun1,LI Chang-qing1,LI Xiao2,LIU Zhong-xiang1,PENG Rui-qi1,LIU Kuan1 [Abstract]View(556) [ HTML ]
CONG Sen1,CHENG Jian-yuan2,LI Xin-hu1,WANG Yun-hong2,WANG Bao-li2,WU Hai2 [Abstract]View(535) [ HTML ]
GAO Zhi-gang1,SU San-qing2,WANG Wei2,MA Xiao-ping2 [Abstract]View(597) [ HTML ]
CHEN Yue1,MA Dong-min1,2,FANG Shi-yue1,GUO Chen1,YANG Fu2,HOU Dong-zhuang1 [Abstract]View(596) [ HTML ]
ZHANG Wei-hu,ZHENG Jia-wen,GUO Ming-xiang,TAO Zhi-hui,HE Yuan-kai [Abstract]View(885) [ HTML ]
HUANG Bao-hua1,GE Jun2,NI Jing-wei3,WANG Wei-meng1,LIU Ying-wen3,HE Ya-ling3 [Abstract]View(547) [ HTML ]
WANG Shuai,XUE He,CUI Ying-hao,LI Kai,GUO Rui [Abstract]View(570) [ HTML ]
MENG Xiang-zhen1,ZHANG Hui-mei2,KANG Xiao-ge3 [Abstract]View(551) [ HTML ]
LUO Nan-chao1,ZHENG Bo-chuan2 [Abstract]View(539) [ HTML ]
TIAN Ai-fen1,WANG Xi-xi1,HUI Xuan1,MENG Qing-hui1,ZHANG Xin-Rong2 [Abstract]View(599) [ HTML ]
ZHOU Jun-li1,WU Chun-du1,DAI Jing 1,A Qiong 2,Meng Qing-xi 3,XIE Qing-jie1 [Abstract]View(714) [ HTML ]