Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2017 04Iusse List
DING Jing-yang1,ZHOU Hong-wei2,ZHANG Jin-xiang1 [Abstract]View(771) [ HTML ]
LI Shu-gang1,2,MA Yan-yang1,LIN Hai-fei1,2,PAN Hong-yu1,2,ZHAO Peng-xiang1,2 [Abstract]View(1077) [ HTML ]
DENG Jun1,2,REN Li-feng1,2,AI Shao-wu3,MA Li1,2,QIN Xiao-yang1,2,DUAN Xiao-dong3 [Abstract]View(1164) [ HTML ]
ZHANG Xin-hai1,2,BAI Ya-e1,2,LI Ya-qing1,2,MA Teng1,2 [Abstract]View(963) [ HTML ]
WEN Hu1,2,ZHANG Duo1,2,ZHANG Xin-hai1,2,WANG Hui3 [Abstract]View(1020) [ HTML ]
ZHANG Tian-jun,WANG Qian,YU Yue,CHEN Ge [Abstract]View(898) [ HTML ]
WEI Yin-shang1,2,REN Zhuo-chen1,2,ZHANG Zhi-peng1,2,Yang Qing-quan3 [Abstract]View(872) [ HTML ]
HE Shu-sheng1,ZHOU Hong-wei1,WANG Chao-sheng1, WANG Zi-hui1,CHEN Liang2,LIU Jian-feng3 [Abstract]View(885) [ HTML ]
LI Lei1,2 TIAN Shui-cheng1,2,CHEN Ying1,2 [Abstract]View(1144) [ HTML ]
LI Yu-hong1,2,ZHANG Wen1,2,WANG Li3,ZHAO Feng-hua2,HAN Wei1,CHEN Gao-chao1 [Abstract]View(1007) [ HTML ]
XU Pin,HU Yong,ZHOU Jun-liang,ZHAO Jun-shou,GENG Hong-liu [Abstract]View(890) [ HTML ]
PAN Hong-guang1,GAO Hai-nan2,WANG Zai-ying1,WANG Xu-min2 [Abstract]View(1037) [ HTML ]
JIA Hai-jun1,LIU Xiao-feng1,LIU Ying-wen2,CHAI Wei-li1, ZHANG Wei1,LI Yi1,WU Ya-nan1,WANG Xue-you1 [Abstract]View(837) [ HTML ]