Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2016 04Iusse List
LIU Cheng1,2,3,LI Shu-gang 1,2,QIN Song3,YANG Shou-guo1,2 [Abstract]View(1220) [ HTML ]
WANG Ya-chao,LUO Zhen-min,XIAO Yang,CHENG Fang-ming [Abstract]View(1393) [ HTML ]
WANG Bian-yang1,DONG Li-hong1,LI Guang-tao1, LIU Jia-qing2,ZHU Hai-tao3,WANG Kang-le4 [Abstract]View(1393) [ HTML ]
YAO Jing-li1,2,ER Chuang3,4,QI Ya-lin1,2,ZHAO Jing-zhou3,4, HUANG Jin-xiu1,2,BAI Zhuo-li3,4 [Abstract]View(1224) [ HTML ]
ZHANG Shu-lan1,GUO Bao2,HU Wei-ping1,ZHANG Zhang1,CHEN Yan1 [Abstract]View(1305) [ HTML ]
JIANG Ying-jun1,YANG Chen-guang1,CHEN Zhe-jiang2,LI Shou-wei2 [Abstract]View(1146) [ HTML ]
WANG Ming1,YANG Geng-she1,YE Wan-jun1,TANG Li-yun1,LIU Hui1,RONG Teng-long2 [Abstract]View(1138) [ HTML ]
YE Wan-jun,WAN Qiang,SHEN Yan-jun,YANG Geng-she,DONG Xi-hao,WANG Ming [Abstract]View(1095) [ HTML ]
ZHANG Shi-lin 1,2,DU Yi-teng2,LI Ting-chun2, ZHANG Guo-peng2,LIU Qi-shun2 [Abstract]View(1117) [ HTML ]
YUN Xiao-hong1,2,ZHANG Jin-suo3,JIN Hao2,4 [Abstract]View(1037) [ HTML ]
LI Hong-xia1, WANG Jing2,3,TIAN Shui-cheng2,3 [Abstract]View(1312) [ HTML ]
WANG Liang,WANG Mei,Guo Xin-ying,QIN Xue-bin [Abstract]View(1138) [ HTML ]
WANG Wei-feng1,HOU Yuan-bin2,LI Zhen-bao1,DENG Jun1 [Abstract]View(1117) [ HTML ]
WU Yan-hai,ZHANG Jing,CHEN Kang [Abstract]View(1174) [ HTML ]
CHEN Jie1,LIU Yong 1,HUANG Qing-xiang2,CHE Ming-chao1, LI Si-qiong1,GAO Shang-yong 1 [Abstract]View(1085) [ HTML ]