Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2015 04Iusse List
CHEN Xiao-kun1,2,LU Kun-lun1,2 ,XIAO Yang1,2, WANG Cai-ping1,2 [Abstract]View(228) [ HTML ]
DOI:
LIN Hai-fei1,2,ZHAI Yu-long1,2,LI Shu-gang1,2,ZHAO Peng-xiang1,2,LI Li1,2 [Abstract]View(426) [ HTML ]
DOI:
CHENG Gen-yin1,2,CAO Jian 2,YAO Hong-zhang 3, XIE Zhong-peng 4,FENG Shan 2,CHENG You 2 [Abstract]View(194) [ HTML ]
DOI:
WANG Sheng-quan1,XUE Long1,MA He-wen2,LI Xu1,WU Pei1 [Abstract]View(274) [ HTML ]
DOI:
DOI:
FENG Shuo,TIAN Ji-jun,SUN Ming-he,CHENG Gan-lu,LIU Qiang [Abstract]View(313) [ HTML ]
DOI:
JIANG Lin1,3,4,BAO Dong-mei1,ZHOU Bo1,ZHANG Chun-lian2,ZHU Yong-feng2 [Abstract]View(392) [ HTML ]
DOI:
LAI Jin-xing1,WANG Kai-yun1,HOU Dan-dan2,LI Feng-ning3 [Abstract]View(214) [ HTML ]
DOI:
ZHU Bin1,2,WANG Ming-ming1 [Abstract]View(193) [ HTML ]
DOI:
WANG Jian,PAN Ying [Abstract]View(200) [ HTML ]
DOI:
LI Feng-yi,CHEN Wei-xin,LIU Shi-ming,GUAN Xian-hua [Abstract]View(194) [ HTML ]
DOI:
WU Yan-hai,ZHANG Ye,MA Meng-xin [Abstract]View(210) [ HTML ]
DOI:
ZHAO Jian-wen,YAN Gang,WANG Xiao-kang [Abstract]View(187) [ HTML ]
DOI:
FAN Rong1,2,HOU Yuan-bin1,ZHANG Yi-bin1, ZHENG Mao-quan1,SUN Wei2,GUO Qing-hua2 [Abstract]View(248) [ HTML ]
DOI:
WANG Ya-qiong1,HUANG Yi-lin2,WANG Kai-yun2,LI Jun-feng3,LAI Jin-xing1 [Abstract]View(229) [ HTML ]
DOI:
DOI:
GAO Qian [Abstract]View(182) [ HTML ]
DOI: