Home >>2014 04 issue list
[MA Li1,2,DENG Jun1,WANG Wei-Feng 1,WANG Zhen-ping1,2]

2014 04 [Abstract](232)[PDF:1366KB](222)
[DING Guo-feng1, WANG Su-jian1,XIE Wen-bing2, DENG Zeng-she1, Wang Qi-zhou2]

2014 04 [Abstract](187)[PDF:1253KB](265)
[ZHANG Xue-yuan1,2]

2014 04 [Abstract](156)[PDF:1346KB](173)
[WANG Zhan-li1 ,LIU Dan2,XU Yuan-hua1,LIN Ke-zhuo1]

2014 04 [Abstract](145)[PDF:1054KB](177)
[WANG Sheng-quan1,QIANG Yu-xia 2,ZHANG Zhao-zhao1, LIANG Xiao-shan1,XUE Long1,LI Xu1]

2014 04 [Abstract](153)[PDF:1231KB](257)
[MEI Hua-ping1,2,CHEN Yu-liang3,GONG Fu-hua1,2,CHEN Kai-yan1,2, LIU Ming-jun1,2,HU Zhi-peng1,2,JI Xuan1,2,NING-Meng1,2]

2014 04 [Abstract](169)[PDF:2009KB](194)
[DING Xue-feng1,KANG Rui2,3,HAN Hui-ping1,LIU Xiao-peng2,3]

2014 04 [Abstract](229)[PDF:1716KB](174)
[WU Nan1,LIU Xin-ju2,ZHANG Tian-jie2]

2014 04 [Abstract](215)[PDF:1252KB](187)
[PENG Ji-chao1,WANG Song-lin2,ZHANG Yun-xun1,YUE Ting1,SONG Yang1]

2014 04 [Abstract](194)[PDF:1206KB](197)
[HA Ben1,2,ZHANG Jin-suo1,2,XU Jian1,2]

2014 04 [Abstract](145)[PDF:1062KB](205)
[ZHANG Jian-rang,WANG Jiang-yan,DONG Ding-wen,ZHENG Hai-xia]

2014 04 [Abstract](199)[PDF:1082KB](173)
[XU Xun-hui, WANG Hai-gang]

2014 04 [Abstract](187)[PDF:1722KB](188)
[ZHANG Cui-lan1,GUO Chen-ye1,XU Yang-cheng2,LIU Tao3,HE Hua4]

2014 04 [Abstract](156)[PDF:1284KB](176)
[LIU Jie]

2014 04 [Abstract](145)[PDF:1123KB](198)
[CHEN Yang1,Jin Pan2,YAO Jun2]

2014 04 [Abstract](204)[PDF:1142KB](299)
[YANG Zhong-min,LI Ke-yong,LIU Jie,GAO Jia]

2014 04 [Abstract](146)[PDF:1020KB](211)