Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2012 04Iusse List
WU Yong-ping1,2,ZENG You-fu1,2,XIE Pan-shi1,2,GAO Xi-cai1,2,HE Pan3 [Abstract]View(505) [ HTML ]
DOI:
LAI Xing-ping1,2,MA Jing1,2,ZHANG Wei-li1,2 WANG Qing-song1,2,CUI Feng1,2 [Abstract]View(373) [ HTML ]
DOI:
WANG Yin,QIN Zhong-cheng,ZHANG Peng,ZHANG Ning [Abstract]View(607) [ HTML ]
DOI:
CHENG Xiang1,ZHAO Guang-ming1,2,MENG Xiang-rui1,2,XU Chen-hui3 [Abstract]View(575) [ HTML ]
DOI:
YUN Dong-feng1,LI Shang-ming1,SU Pu-zheng1,DU Qiang1,XIE Pan-shi1, [Abstract]View(418) [ HTML ]
DOI:
CUI Bao-ge1,WANG Jian2,ZHANG Gui-bin2,LI Wei2 [Abstract]View(395) [ HTML ]
DOI:
DU Tao-tao1,DOU Lin-ming2,LAN Hang1 [Abstract]View(488) [ HTML ]
DOI:
LIU Gui-li1,2,YANG Yue-kui2,SA Zhan-you1 [Abstract]View(485) [ HTML ]
DOI:
ZHAO Wei-wei1,WANG Jun2 [Abstract]View(542) [ HTML ]
DOI:
JIA Rui-yu,LIN You-hong,CHEN Yi-guo,FAN Xiao-lei [Abstract]View(503) [ HTML ]
DOI:
GONG Yun,TANG Fu-quan [Abstract]View(565) [ HTML ]
DOI:
WANG Zheng-shuai1,2,DENG Ka-zhong2 [Abstract]View(556) [ HTML ]
DOI:
YUE Gai-li1,WANG Dong2,YANG Rui2 [Abstract]View(410) [ HTML ]
DOI:
ZHAO Yan-yun [Abstract]View(447) [ HTML ]
DOI:
LI Xiao-chi,WANG Tao,ZHU Hai-ma [Abstract]View(444) [ HTML ]
DOI:
CHEN Fu-xin1,GONG Pin2,CAI Hui-wu1,ZHOU An-ning1 [Abstract]View(404) [ HTML ]
DOI:
LI Long-qing,GONG Wen,XU Yong-gang [Abstract]View(400) [ HTML ]
DOI:
SUN Zhong-wu1,DENG Hu-qiu2 [Abstract]View(421) [ HTML ]
DOI:
DOI:
LAN Jian-wen1,LIU Min2,REN Gao-feng3 [Abstract]View(442) [ HTML ]
DOI: