Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2011 04Iusse List
LI Shu-gang,ZHAO Peng-xiang,PAN Hong-yu,XIAO Peng [Abstract]View(407)
DOI:
WANG Shui-li, GE Ling-mei [Abstract]View(416)
DOI:
FENG Zhang-wei1,QU Yong-li2,YUAN Xiao-xiang2,REN Hong-an3,4XU Man-gui3,4 [Abstract]View(390)
DOI:
CHEN Zhi-zhong1, WU Xue-ming2,3, WU Yong-ping2,3 [Abstract]View(347)
DOI:
REN Jian-xi,GAO Ting-ting [Abstract]View(383)
DOI:
WU Qian,GAO Shu-hua,ZHOU Tao [Abstract]View(389)
DOI:
LU Yuan-peng [Abstract]View(374)
DOI:
HU Zhi-ping1,2,ZHU Qi-dong3,ZHAO Zhen-rong3,YU Hai-jian1,HUANG Wei1 [Abstract]View(413)
DOI:
LI Xiao-chi,ZHU Hai-ma,LIU Ming-gang [Abstract]View(502)
DOI:
SHI Ning1, DENG Yong-sheng1,2,MAO Jin-feng1 [Abstract]View(430)
DOI:
SHAO Xiao-qiang,MA Xian-min [Abstract]View(333)
DOI:
LI Jun-min1,ZHAI Man-zhao1,MENG Hai-jiang2 [Abstract]View(332)
DOI:
LI Hong-xia1, YUAN Xiao-fang1, TIAN Shui-cheng2 [Abstract]View(357)
DOI:
YUAN Xiao-fang1, LI Hong-xia1,TIAN Shui-cheng2 [Abstract]View(428)
DOI:
LI Yan,SHI Gong-long [Abstract]View(401)
DOI:
LIU Dan, LI An-gui [Abstract]View(316)
DOI:
WANG Feng,YANG Zhan-she [Abstract]View(298)
DOI: