Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2019 03Iusse List
SHAN Peng-fei1,2,LAI Xing-ping1,2,CUI Feng1,2,CAO Jian-tao1,2 [Abstract]View(941) [ HTML ]
ZHANG Tian-jun1,CHEN Jia-wei1,WU Zhen-hu2,LI Hong-bin2, JIANG Xing-ke1,PENG Wen-qing1,PANG Ming-kun1 [Abstract]View(859) [ HTML ]
LI Xiao-yan1,JIN Xiao-hua1,ZHANG Peng2,NING Shi-qiang1,YANG Wei-li3 [Abstract]View(533) [ HTML ]
HE De-jia,ZHANG Ya-ping,JI Chang-fa,ZHANG Shuan-wei [Abstract]View(595) [ HTML ]
ZHANG Hui1,MA Dong-min1,2,3,LIU Hou-ning4 [Abstract]View(554) [ HTML ]
SUN Kui1,2,XIA Yu-cheng1,LI Cheng1,2,CHEN Jian-ping2,FANG Gang3 [Abstract]View(529) [ HTML ]
SONG Hao-ran1,2,LIN Bai-quan1,2,ZHAO Yang1,2,KONG Jia1,2,ZHA Wei1,2 [Abstract]View(485) [ HTML ]
ZHENG Xue-zhao1,2,ZHAO Ju1,2,ZHANG Duo1,2,GUO Jun1,2 [Abstract]View(483) [ HTML ]
FAN Qi1,LI Hong-xia2,LI Xiao-dong3 [Abstract]View(614) [ HTML ]
CHEN Xiao-dong1,HUAI Yin-chao2,DING Li1,WANG Wei-lin3,LI Wei3,HUANG Qiong1 [Abstract]View(484) [ HTML ]
ZHANG Chen1,2,LI Jin-bu1,2,CHEN Cun-Liang1,2,LIU Zhi-heng1,2, ZHANG Yuan-yuan3,REN Zhan-li3,YANG Yan3 [Abstract]View(752) [ HTML ]
LIU Xiao-feng1,LIANG Ji-wei2,GUO Xiao-dan3,XUE Xu-ping1 [Abstract]View(523) [ HTML ]
LI Chao1,LIN Hai-fei1,2,CHENG Lian-hua1,2 [Abstract]View(443) [ HTML ]
DONG Yu-ying,HAO Jian-jun,MOU Yong-fei [Abstract]View(560) [ HTML ]