Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2018 03Iusse List
DENG Jun1,2,KANG Fu-ru1,2,LEI Chang-kui1,2,XIAO Yang1,2,LIU Chang-chun1,2 [Abstract]View(954) [ HTML ]
LIN Hai-fei1,2,YANG Er-hao1,ZHAO Peng-xiang1,2,ZHUO Ri-sheng1,ZHAO Bo1 [Abstract]View(1142) [ HTML ]
ZHAO Da-long1,2,TIAN Shui-cheng1,WANG Jing3,LI Lei1 [Abstract]View(1042) [ HTML ]
ZHANG Lei 1,2,LIU Xiao-ming1,2,LAI Xing-ping1,2,GAO Yu-wei3,CUI Feng1,2,YANG Yi-ran1,2 [Abstract]View(813) [ HTML ]
ZHAI Xiao-wei1,2,XU Yu1,2,YU Zhi-jin1,2,WANG Kai1,2,WU Shi-bo1,2 [Abstract]View(822) [ HTML ]
XIAO Yang1,2,YIN Lan1,2,MA Li1,2,ZHOU Yi-feng1,2 [Abstract]View(1101) [ HTML ]
QIU Chun-liang1,ZHAO Peng-xiang2,3,WANG Xu-you1,LIU Dian-fu1, [Abstract]View(884) [ HTML ]
XING Yue-qiang,CHENG Yuan-ping,TU Qing-yi,WANG Xiao-lei [Abstract]View(972) [ HTML ]
ZHANG Rui1,WANG Liang1,3,GAO Jie2,WANG Xiao-lei1,CHEN Da-peng1,GAO Shang1 [Abstract]View(982) [ HTML ]
LI Hong-xia1,HUANG Yi-xin2,TIAN Shui-cheng3,HOU Yuan-bin4 [Abstract]View(884) [ HTML ]
YANG Hong-liang1,XUE He2,NI Chen-qiang2 [Abstract]View(1144) [ HTML ]
PAN Hong-guang1,MI Wen-yu1,GAO Hai-nan2,JIANG Neng-qian3 [Abstract]View(897) [ HTML ]