Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2017 03Iusse List
LAI Xing-ping1,2,SUN Huan1,2,3,CAI Ming3,CHEN Jian-qiang4,CHANG Bo4 [Abstract]View(989) [ HTML ]
JIANG Hua1,2,ZHAI Xiao-wei1,LUO Yi2,WEN Hu1 [Abstract]View(954) [ HTML ]
CHEN Xiao-kun1,2,3,LI Hai-tao1,2,WANG Yi-lin4,WANG Qiu-hong1,2,3,JIN Yong-fei1,2,3 [Abstract]View(998) [ HTML ]
ZHAO Zhi-feng1,2,WEN Hu1,3,GAO Wei-xin2,GUO Jun1,3 [Abstract]View(821) [ HTML ]
CHENG Gen-yin1,NIU Zhen-lei1,QI Ming-feng2,CHEN Xiu-you2, XIE Zhong-peng3,FENG Shan1,CAO Jian1 [Abstract]View(1089) [ HTML ]
ZHANG Tian-jin1,ZHANG Hai2,LI Peng-cheng3 [Abstract]View(898) [ HTML ]
HU Xiao-lin1,ZHAO Yang1,CAO Xiang-yang1,LI Dong1,LIU Xin-ying1,LIU Shen-yan2 [Abstract]View(1445) [ HTML ]
DU Yan-jun,HE Yong-hong,DONG Li-hong,LI Xin-wei,SONG Jian [Abstract]View(961) [ HTML ]
XIAO Yang1,2,ZHONG Kai-qi1,XIE Meng-yue1,WANG You-lin3 [Abstract]View(1170) [ HTML ]
GUO Bin,WU Ya-yan,ZHOU Jia-yao,WANG Zhou-zhu,SHI Qin-yu,TIAN Yang [Abstract]View(1006) [ HTML ]