Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2016 03Iusse List
CAO Jian-tao1,2,LAI Xing-ping1,2,CUI Feng1,2,SHAN Peng-fei1,2,YANG Yi-ran1,2 [Abstract]View(357) [ HTML ]
TIAN Shui-cheng1,2,WU Li-ji1,2,KOU Meng1,2,FAN Yong-bin1,2 [Abstract]View(510) [ HTML ]
HUANG Qing-xiang,SHI Zhong-qing [Abstract]View(355) [ HTML ]
TANG Ren-long1,LI Long-qing1,2,SHAO Xiao-ping1,2,TANG Yong-gang1,ZHANG Jie1,2 [Abstract]View(382) [ HTML ]
ZHAO Bing-chao1,2,WANG Shou-yin1,2,LIU Jin-bo3, HE Tong-zhang3,YU Zhi-rang3,LIU Lang1,2,ZHANG Jie1,2 [Abstract]View(494) [ HTML ]
LIANG Rui1,2,ZHU Yi-yun3,LIU Jia-ping2, ZHANG Qun2,4,HUI Shan-kang4,WU Xiao-xiang4 [Abstract]View(399) [ HTML ]
HE Yong-hong1,4,REN Zhan-li2,3,CHEN Zhan-jun2,3,DENG Ya-ren2,3,GE Yun-jin1,4, JIAO Jian1,4,LI Hong-jin1,CHEN Xi-pan1,SHI Xue-yao1 [Abstract]View(358) [ HTML ]
HE Cui1,GUO Shao-bin1,TANG Jin2, ZHANG Hai-zu3,ZHANG Xue-hui4,TAN Jian-bo5 [Abstract]View(371) [ HTML ]
LI Jin-bu1,2,WU Xiao-ning1,2,ZHAO Zhong-jun1,2,LI Fu-ping1,2, WANG Long1,2,FENG Min1,2,LUO Wen-qin3 [Abstract]View(386) [ HTML ]
QIU Chun-xia1,XU Yi-teng 1,YAO Wan-qiang1,YANG Cun-ying1,XU Jian-chun2 [Abstract]View(312) [ HTML ]
LI Ming-ming1,LI Wei2 [Abstract]View(339) [ HTML ]