Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2015 03Iusse List
LAI Xing-ping1,2,LIU Biao1,2,CHEN Jian-qiang3, ZHANG Xin-zhan3,SUN Bing-cheng3,WANG Jian3 [Abstract]View(303) [ HTML ]
DOI:
WANG Hong-sheng1,2,YOU Lin-dong1,LI Shu-gang1,2, SHUANG Hai-qing1,DU Zheng-xian1 [Abstract]View(219) [ HTML ]
DOI:
XU Man-gui1,MENG Ran1,WEI Pan1,XU Jing-cang2 [Abstract]View(284) [ HTML ]
DOI:
LI Long-qing1,2,JU Jiang-peng1,ZHANG Xing-wu3, XIAO Jiang1,2,WANG Ding-yong1,ZHANG Jie1,2 [Abstract]View(430) [ HTML ]
DOI:
XU Tao1,FENG Wen-jun 2,SU Xian-bo3 [Abstract]View(243) [ HTML ]
DOI:
ZHANG Jian-rang1,2,ZHANG Quan1,2,DONG Ding-wen1,2,CHEN Wei1,2 [Abstract]View(247) [ HTML ]
DOI:
LI Zhen1,2,CHU Hong-tao1,2,WANG Yu1,2 [Abstract]View(272) [ HTML ]
DOI:
DOI:
WANG Lin1,MENG Zi-long2,LIANG Tian-shui2 [Abstract]View(279) [ HTML ]
DOI:
GAO Bing-li1,CAI Zhi-yun2,WANG Jin-hua3,SU Li-jun4 [Abstract]View(252) [ HTML ]
DOI:
DOI:
QIANG Juan1,CAO Hong-xia1,ZHANG Xian-xu2, HAN Xiao-qin1,WU Hai-yan1,SHANG Ting1 [Abstract]View(252) [ HTML ]
DOI:
ZHUANG Hong-hong1,2,MAO Zi-qiang1,ZHANG Tao3, CHEN Ming1,BAI Zhao-hua4 [Abstract]View(261) [ HTML ]
DOI:
LI Jiang-shan,LIU Yu-bo [Abstract]View(424) [ HTML ]
DOI:
DUAN Zhao1,LI Wen-ke1,WANG Qi-yao2 [Abstract]View(309) [ HTML ]
DOI:
LI Hong-xia,XUE Jian-wen,YANG Yan [Abstract]View(255) [ HTML ]
DOI:
ZHANG Jian-lin1,HAN Xian-song2 [Abstract]View(250) [ HTML ]
DOI:
LIU Xiao-fei,SHANG Li-qun [Abstract]View(224) [ HTML ]
DOI:
DOI: