Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2012 03Iusse List
DOI:
GONG Xiao-yan,YAN Dong-hui,XUE He [Abstract]View(448) [ HTML ]
DOI:
LI Ke-yong1,CHEN Quan-hong2 [Abstract]View(436) [ HTML ]
DOI:
MA Bu-lin,YANG Fan [Abstract]View(405) [ HTML ]
DOI:
LIU Ai-hua 1,3,FU Xue-hai 2,3,WANG Ke-xin 4 [Abstract]View(504) [ HTML ]
DOI:
LIU Qing-xue1,LIU Xiao-ling2,LI Ming2,CHAI zhuo3,QIAN Zu-guo4 [Abstract]View(438) [ HTML ]
DOI:
HUANG Gang1,WEN Ze-yuan2 [Abstract]View(379) [ HTML ]
DOI:
DOI:
ZHANG Bing-qiang1, GUI Gang1, HAN Yu-tao2, LUO Jian-feng2 [Abstract]View(441) [ HTML ]
DOI:
WANG Yi-hong1,YIN Ye2,ZHOU Jue1,BU Yong-hong1 [Abstract]View(446) [ HTML ]
DOI:
FENG Xiao-guang,WANG Jin-hua [Abstract]View(444) [ HTML ]
DOI:
DI Peng,SHI Wen-liang [Abstract]View(387) [ HTML ]
DOI:
DOI:
SU Jing,XIAO Li [Abstract]View(443) [ HTML ]
DOI:
HAO Yun-shan [Abstract]View(453) [ HTML ]
DOI:
XU Zhao, ZHANG Xiao-guang,GAO Fang, LI Lei-lei [Abstract]View(382) [ HTML ]
DOI:
WANG Yuan-bin,MA Xian-min [Abstract]View(488) [ HTML ]
DOI:
QI Ai-ling1,BAI Huan-li1,MA Hong-wei2,ZHANG Xiao-yan1 [Abstract]View(426) [ HTML ]
DOI:
DOI: