Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2009 03Iusse List
U Yong-ping1, 2,CHAI Xin1,2,GAO Xi-cai1,2, DOU Juan1,2,XIE Pan-shi1,2,LAI Xing-ping1,2 [Abstract]View(424)
DOI:
XU Hai-dong1,2, JIANG Dong-hui1,3, ZOU Lei1,2, CAO Jian-tao1,2, LAI Xing-ping1,2 [Abstract]View(344)
DOI:
LAI Xing-ping1,2,WU Xue-ming1,2,WU Yong-ping1,2,CAI Yan-fang1,2,CAO Jian-tao1,2 [Abstract]View(346)
DOI:
HOU Shu-hong1,2,CHAI Jing2,QIU Biao2 [Abstract]View(231)
DOI:
LI Jin-kui1,LI Xue-bin1,LIU Dong-sheng1,ZHENG Xue-jun2 [Abstract]View(236)
DOI:
GAO Chong-lin1,2, LIU Bao-xu1, WANG Wei1,2, LAI Xing-ping2, XU Zi-li2 [Abstract]View(401)
DOI:
CAI Zhou-quan,LUO Zhen-min [Abstract]View(266)
DOI:
YANG Xin-le1,2,ZHANG Yong-li2,YANG Ying 3 [Abstract]View(302)
DOI:
ZHANG Jin-suo,LIU Meng-qi,ZHAO Jing,WANG Xi-lian [Abstract]View(258)
DOI:
SUN Xi-kui1,2, MA Nian-jie1, XU Jin-peng3 [Abstract]View(282)
DOI:
DOI:
ZHANG Hui-mei1, YANG Geng-she2; LIU hui2 [Abstract]View(324)
DOI:
CAI Lai-sheng1,2,YU Huan-ran1 [Abstract]View(257)
DOI:
XU Cui-ling1,HU Chang-an2,LI Zhi-quan2,LIANG Ting1 [Abstract]View(266)
DOI:
XIE Xing 1,ZHAO Fa-suo2,WANG Dong-hong3 [Abstract]View(273)
DOI:
ZHU Guang-yi, ZHU Le-jun,GUO Ying [Abstract]View(261)
DOI:
ZHI Bin1,HAN Xiao-lei2,YANG Geng-she1 [Abstract]View(240)
DOI:
GAO Ning1,GAO Cai-yun1,WU Liang-cai2 [Abstract]View(417)
DOI:
HAN Jiang-shui,LI Yan-qing [Abstract]View(258)
DOI:
TIAN Yu-xian1, WANG Xiao-gang2,ZHANG Ya-ping1,WU Min-huan1, WANG Xi-lian1,QIANG Jun-feng1,TIAN Xin-wei1 [Abstract]View(339)
DOI:
YANG Bo [Abstract]View(260)
DOI:
DOI:
LIU Ming-qin 1,ZHANG Xiao-guang2 [Abstract]View(379)
DOI: