Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2008 03Iusse List
CHAI Jing1,3, ZHU Lei1, LI Yi 1,3, WEI Shi-ming1,ZHANG Guang-wen2,YANG Jian-hua2 [Abstract]View(379)
LI Shu-gang1,PAN Hong-yu1,ZHANG Tian-jun1,ZHAO Qing-ming2 [Abstract]View(385)
CHEN Hong1,2,LI Jian-wei1,LU Jun-qing1,GE Ling-mei1,ZHOU An-ning1 [Abstract]View(429)
PANG Gui-zhen1,SONG Fei2 [Abstract]View(456)
ZHOU Jian-jun, HU Wei-yue, ZHANG Zhuang-lu [Abstract]View(278)
REN Jian-xi,GAO Li-xin, LIU Jie,ZHANG Kun,CHI Peng [Abstract]View(271)
YU Yuan-xiang1,WU Xiao2,ZHENG Xuan-rong1 [Abstract]View(430)
LI Zhe,XIE Yong-li [Abstract]View(245)
ZHANG Qun1,LIANG Rui2,HE Lin-tai 3 ,LIU Jia-ping1 [Abstract]View(303)
GONG An-li,ZHENG Shan-suo,YU Lei,DENG Guo-zhuan [Abstract]View(219)
LIU Yan-song,WU Cui [Abstract]View(264)
BAO Yan1, HUANG Chao-hua2, TAO Lian-jin1,HUANG Bin3 [Abstract]View(280)
XIE Juan1, QU Cheng-tun1, WANG Xin-qiang1, LIANG Wan2 [Abstract]View(292)
XU Cui-ling1, XIAO Zhi-guo2 [Abstract]View(346)
YAN Jie 1,LIU Pei-jin1, YANG En-ran2,LIU Jin-song1 [Abstract]View(292)
MENG Biao-long [Abstract]View(283)
LI Ping1,CHENG Li-hua1,WEI Feng2 [Abstract]View(206)
HAN Li-an1, CHANG Lin1, MOU Guo-dong2, MENG Quan-shui1,ZHU Jin-shan1 [Abstract]View(259)