Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2019 02Iusse List
LI Shu-gang1,3,BAO Ruo-yu1,ZHANG Tian-jun2,3,ZHANG Chao1,3,ZHANG Lei1 [Abstract]View(726) [ HTML ]
ZHAO Jing-yu1,2,3,ZHANG Yu-xuan1,2,SONG Jia-jia1,2,ZHANG Yan-ni1,2 ,WANG Kai1,2 [Abstract]View(770) [ HTML ]
CHAI Jing1,2,LIU Yong-liang1,YANG Yu-yu1,ZHANG Ding-ding1,2,ZHANG Ji1,ZHU Xu-bao1,MA Zhe1 [Abstract]View(728) [ HTML ]
WANG Ze-yang1,LAI Xing-ping1,2,3,LIU Xiao-ming1,CUI Feng1,2,3 [Abstract]View(715) [ HTML ]
WANG Chao1,2,WU Yong-ping1,3,CHEN Shi-jiang1,ZHENG Wen-xiang1 [Abstract]View(742) [ HTML ]
ZHAO Tao,YANG Geng-she,XI Jia-mi,SHEN Yan-jun,CHEN Xin-nian,JIA Xiao-feng [Abstract]View(604) [ HTML ]
JIANG Hua,GUO Rui-ling,ZHU Jiang-tao [Abstract]View(724) [ HTML ]
MA Dong-min1,2,4,WANG Chuan-tao1,XIA Yu-cheng1,ZHANG Jia-rui1,SHAO Kai3,YANG Pu4 [Abstract]View(758) [ HTML ]
JING Hong-jun1,ZHANG Yan-qing1,GU Xing-wen2,LING Hua2 [Abstract]View(660) [ HTML ]
HOU Ke-feng1,2,LI Fu-ping1,2,LUO Chun-you1,2,ZHANG Chun-yang1,2,YU Chun-yong3,REN Zhan-li3,MA Qian3 [Abstract]View(733) [ HTML ]
WANG Xiao-duo,REN Lai-yi,LIU Hu-chuang,CHEN Zhi-jun,BAI Xiao-yin,ZHAO Chun-chen,SONG Jian [Abstract]View(728) [ HTML ]
MA Hong-wei,GUAN Zhi-yang,DONG Ming,WANG Dou-dou [Abstract]View(722) [ HTML ]
GUO Li-yu1,GUO Zhao1,2,WANG Tao1,ZHANG Yue1,LI Yu-si1,LIU Ying1 [Abstract]View(723) [ HTML ]
WANG Li-xia1,2,SUN Jin-hua3,LIU Zhao4,ZHANG Shuang-cheng1,YANG Yun1 [Abstract]View(891) [ HTML ]
HOU Shen-jian1,WANG Tong1,ZHANG Bo2,ZUO Ming-xing3,JIANG Tao3,MA Guo-dong1 [Abstract]View(681) [ HTML ]
PANG Li-hua 1,2,WU Wen-jie 1,ZHANG Yang 2,3,GONG Wen-rong 1,WU Yan-hai 1,WANG An-yi 1 [Abstract]View(789) [ HTML ]
WANG Tong-an,WANG Yuan-hong [Abstract]View(849) [ HTML ]
DONG Li-hong,PENG Ye-xun,FU Li-mei [Abstract]View(646) [ HTML ]