Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2018 02Iusse List
DENG Jun1,2,LEI Chang-kui1,2,CAO Kai3,4,MA Li1,2,WANG Wei-feng1,2 [Abstract]View(899) [ HTML ]
LI Shu-gang1,2,BAI Yang1,2,LIN Hai-fei1,2,YAN Min1,2,LIU Jing-bo1,2 [Abstract]View(934) [ HTML ]
TIAN Shui-cheng1,2,ZHOU Ke-rou1,2 [Abstract]View(1076) [ HTML ]
QIN Zhong-cheng,CHEN Guang-bo,LI Tan,SUN Wei,FU Biao [Abstract]View(949) [ HTML ]
PAN Hong-yu1,3,DONG Xiao-gang1,3,ZHANG Tian-jun2,3,ZHANG Lei1,3 [Abstract]View(835) [ HTML ]
CHAI Jing1,2,LIU Qi1,ZHANG Bo1,LI Yi1,2,ZHANG Ding-ding1,2,YUAN Qiang1 [Abstract]View(839) [ HTML ]
ZHANG Dian-rong1,LI Jing1,ZHANG Jia1,LIU Jing-ke1, [Abstract]View(928) [ HTML ]
LI Shou-ju1,ZHANG Jian1,WANG Zhi-yun2,LI Yu-tao1 [Abstract]View(742) [ HTML ]
KOU Jing-yuan1,2,TENG Ji-dong1,2,ZHANG Sheng1,2 [Abstract]View(920) [ HTML ]
XI Jia-mi1,2,FU Lei1,JIA Xiao-feng3,YANG Geng-she1,SHEN Yan-jun1,2 [Abstract]View(1022) [ HTML ]
ZHANG Hui-mei1,MENG Xiang-zhen2,PENG Chuan 1,3,YANG Geng-she2,YE Wan-jun2,SHEN Yan-jun2,LIU Hui2 [Abstract]View(861) [ HTML ]
LI Jie-lin1,2,LIU Han-wen1,2,ZHOU Ke-ping1,2,ZHU Long-yin1,2 [Abstract]View(914) [ HTML ]
ZHANG Tian-jun1,SHI Tao2,PAN Hong-yu2,CHEN Ge1 [Abstract]View(793) [ HTML ]
MENG Qing-bin1,HAN Li-jun1,HAN De-ming2,SUN Jing-wu2,MEI Feng-qing1,FENG Wei1 [Abstract]View(701) [ HTML ]
ZHANG Jin-xun1,YANG Hao1,2,SHAN Ren-liang2,GUO Zhi-ming2,Zhang Ling-zhi2 [Abstract]View(1129) [ HTML ]
FU Sheng-gang1,2,FENG Qiang1,2,WANG Cheng-xiang1,2 [Abstract]View(726) [ HTML ]
JING Hong-bin1,NIU Tian-pei2,JING Hong-jun3,WU Li-gang4,YIN Peng5 [Abstract]View(1408) [ HTML ]
TANG Gui-hai1,WU Yi-min2,ZHANG Zhen-guo1,ZHANG Qing-ning2,3 [Abstract]View(677) [ HTML ]
CHEN Xing-guan1,LIU Xue-ling2,3,HUO Jun-zhou4,CHEN Long5,WANG Jin-cheng1,2,FEI Shi-xiang1,2 [Abstract]View(1086) [ HTML ]
WANG Jing1,LI Yin-wei2,PENG Qing2,CHEN Li-fu3,WU Dong-mei1 [Abstract]View(1070) [ HTML ]