Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2015 02Iusse List
CHEN Jian-qiang1,LAI Xing-ping2,3,CUI Feng2,3,LEI Zhao-yuan2,3, WANG Ning-bo1,4,QI Tao1,CAO Jian-tao2,3,SHAN Peng-fei2,3 [Abstract]View(322)
CHAI Jing1,2,WANG Shuai1,YUAN Qiang1,JIANG De-jun1,LI Yi1,2 [Abstract]View(226)
MA Li1,2,WANG Wei-feng1,DENG Jun1,LIU Jie1,WANG Zhen-ping1,2 [Abstract]View(245)
DONG Kang-qian1,XU Jing-cang2,DENG Shi-long2,JIA Hai-long2,XU Man-gui1 [Abstract]View(228)
GAO Xiao-xu,ZHANG Xu,DONG Ding-wen,LI Xin-jie,NIE Yao [Abstract]View(258)
LI Xin-hua1,WANG Hong-min1,LAN Hang2 [Abstract]View(242)
LI Chun-jie1,LIU Yin-xian2,GAO Hong-bin1,XU Yue-qiang1,QIAO Qing-fu2,HOU Zhi-qiang2 [Abstract]View(334)
YU Jun,CHEN Zhi-jun,LI Ke-she,LIU Hu-chuang,WANG Xiao-duo [Abstract]View(334)
LUO Dan1,ZHONG Gao-run1,DU Jiang-min1,CHEN Xing-guan2,XIA Guang-lu3 [Abstract]View(165)
LI Xiao-bin1,LI Hui-rong1,HE Kun1,CHENG Lian-hua2,LIN Hai-fei2 [Abstract]View(164)
ZHAO Gao-chang1,GAO Yun-fang2,QIN Fei3,WANG Xin1,ZHOU Bin1 [Abstract]View(218)