Home >>2014 02 issue list
[CHAI Jing1,2,WANG Zhi-li1,LI Yi1,2,YUAN Qiang1, CHEN Ruo-yue1,LIU Xian-wei1,WANG Zheng-shuai1]

2014 02 [Abstract](145)[PDF:1251KB](204)
[ZHOU Guang-hua1,2, WU Yong-ping1,2,LAI Hong-xiang1,2,CUI Feng1,2]

2014 02 [Abstract](282)[PDF:1408KB](233)
[LIU Lei1,WANG Wei-feng2,FENG Yu-long3]

2014 02 [Abstract](222)[PDF:1397KB](239)
[ZHANG Bo,ZHANG Jie,CHEN Chao,LIANG Jun]

2014 02 [Abstract](204)[PDF:1205KB](173)
[XIONG Zu-qiang,TAO Guang-mei,YUAN Guang-yu]

2014 02 [Abstract](125)[PDF:1193KB](154)
[ZHU Zhao-wei1,2, LIU Jia-yuan1, BAO Yin-tan1,3]

2014 02 [Abstract](156)[PDF:1200KB](213)
[SUN Ming,ZHENG Wen-xiang,DUAN Xiao-bo,REN Zhong-han ]

2014 02 [Abstract](151)[PDF:1162KB](192)
[WANG Yi-hong1,JIA Shun-li1,ZHOU Gang2,NA Qi-cai3]

2014 02 [Abstract](183)[PDF:1221KB](305)
[WANG Miao1,YANG Zhe2]

2014 02 [Abstract](153)[PDF:1171KB](205)
[ZHANG Xiao-yan,ZHAO Shan-yuan,HONG Shan-hu ]

2014 02 [Abstract](292)[PDF:1127KB](213)
[ZANG Dong-sheng1,2,WANG Si-min1,2,CHAI Li-man3, WANG Xi-qiong1,2,CHEN Jia-lin1,2]

2014 02 [Abstract](209)[PDF:1246KB](194)
[GUO Dong-xin1,2,3,ZHANG Yue-lei1,2,3,ZHANG Yan-qi3,4,LI Hong-xin3,4,WANG Ming-li3,4]

2014 02 [Abstract](242)[PDF:4467KB](679)
[LIU Xiu-chan1,CHEN Xi-pan2,ZHANG Tian-jin1,LUO Jiang-yun2]

2014 02 [Abstract](229)[PDF:1945KB](187)
[ZHANG Jing1,ZHANG Ai-neng1,LIU Guo-dong2]

2014 02 [Abstract](162)[PDF:1236KB](160)
[CHEN Hai-jun]

2014 02 [Abstract](253)[PDF:1142KB](215)
[LI Jun-min,LI Li-bo]

2014 02 [Abstract](109)[PDF:1132KB](201)
[ZHANG Lei1,2,CHEN Xian-ran1,2,SUN Zhang-hu1,2,WANG Xiao-lin1,2]

2014 02 [Abstract](169)[PDF:1570KB](222)
[NAN Hui1,WANG Gang2,ZHAO Mei-ling1,CHEN Hui-yuan2]

2014 02 [Abstract](242)[PDF:1393KB](171)
[DONG Xiao-ru]

2014 02 [Abstract](147)[PDF:1178KB](170)