Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2008 02Iusse List
YU Zhong-lin HOU Yun-bing CHANG Jin-ming [Abstract]View(275)
LIU Xiao-ming LUO Zhou-quan SUN Li-juan ZHANG Bao LI Chang [Abstract]View(214)
SHI Yong-kui PANG Ji-lu GUO Xin-shan [Abstract]View(364)
ZHAO Yi-ming ZHANG Nong KAN Jia-guang HUANG Xiang-jing [Abstract]View(301)
LI Long-qing JING Ning-chuan SU Pu-zheng ZHANG Jie QIN Guo-yu [Abstract]View(363)
LIU Wei-tao WU Qiang GU Jing-mei HE Shou-ying [Abstract]View(252)
HU Hai-feng HAO Bin-yuan KANG Li-xun [Abstract]View(364)
ZHAI Cheng LIN Bai-quan YE Qing LU Zhen-guo ZHU Chuan-jie ZHANG Zhi-yu [Abstract]View(360)
[301-304309]
[Abstract]View(330)
LUO Zhen-min GE Ling-mei DENG Jun ZHANG Yan-ni YANG Yong-bin [Abstract]View(357)
NI Yun-feng LIU Jian WANG Shu-qi LI Zhi-zhong WANG Sen [Abstract]View(343)
ZHANG Xiao-yan ZHOU Xiao-yuan WEI Juan [Abstract]View(232)
LI Wen-feng LV Ying-li LI Bai-ping [Abstract]View(237)
[331-334]
[Abstract]View(255)
FANG Xin-qiu HE Jie ZHANG Bin GUO Min-jiang [Abstract]View(246)
[354-]
[Abstract]View(229)
WANG Xiao-gang QIANG Jun-feng LI Xiao-chi TIAN Xin-wei FAN Zi-min LIU Xiang-chun HUA Xiao-hu [Abstract]View(230)
HAO Bing-yuan SUI Gang KANG Li-xun [Abstract]View(336)
LAI Xing-ping WU Xue-ming GAO Xi-cai WU Yong-ping [Abstract]View(258)
GAO Xiao-xu ZHANG Jian-rang CHANG Xin-tan [Abstract]View(304)
ZHANG Jia-fan SHI Ping-wu ZHANG Hui-mei [Abstract]View(328)
[397-400]
[Abstract]View(246)