Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2016 01Iusse List
CHAI Jing1,2,SUN Ya-yun1,QIAN Yun-yun1, SONG Jun1,MA Wei-chao1,LI Yi1,2 [Abstract]View(1277) [ HTML ]
DOI:
WANG Cai-ping1,2,DENG Jun1,2,ZHANG Yan-ni1,2 [Abstract]View(1082) [ HTML ]
DOI:
ZHANG Jian-rang1,2,CHEN Wei1,2,ZHANG Quan1,2 [Abstract]View(1263) [ HTML ]
DOI:
HUANG Qing-xiang,DU Jun-wu,LIU Yin-chao [Abstract]View(1113) [ HTML ]
DOI:
WANG Tong1,2,FENG Fan1,2,WANG Qing-wei3,LIU Tian-ji2 [Abstract]View(1165) [ HTML ]
DOI:
TANG Jian-yun1,4,SONG Hong-xia2,ZHANG Xing1,4,CHEN Yu-bao 3 [Abstract]View(1377) [ HTML ]
DOI:
LIANG Ji-wei1,CHEN Jie1,ZHAO Kai-qiang1, MEI Hua-ping2,LIU Wei-rong1,YANG Ling3 [Abstract]View(1154) [ HTML ]
DOI:
JIN Cheng-guang,WANG Qi-cong,LIU Jia-wei,SHI Kun, WEI Wei,WANG Yan,LI Bai-qiang,NING Bo,YAN Zuo [Abstract]View(1267) [ HTML ]
DOI:
HUANG Xin [Abstract]View(1049) [ HTML ]
DOI:
YUAN Hai-bin1,YU Hong-yi 2 [Abstract]View(1149) [ HTML ]
DOI:
ZHANG Chao1,2,LI Shu-gang1,2,ZHANG Tian-jun1,2, LIN Hai-fei1,2,YANG Hui-jun1,2 [Abstract]View(1327) [ HTML ]
DOI:
DOI:
ZHAO Hong-yu1,LI Yu-huan2,SONG Qiang1,LV Jun-xin1, SHU Yuan-feng1,WANG Zi-min1,Liu Fei3,ZENG Ming1,SHU Xin-qian1 [Abstract]View(1183) [ HTML ]
DOI:
KONG Ting-ting,ZHANG Ying-ping,ZHOU An-ning,ZHANG Dan [Abstract]View(1150) [ HTML ]
DOI:
DENG Bo-tuan1,SU San-qing1,2,REN Jian-xi1,MENG Chang1 [Abstract]View(1179) [ HTML ]
DOI:
CHEN Shao-jie1,REN Jian-xi1,DENG Bo-tuan1,ZHANG Kun1,PAN Zhen-jun2 [Abstract]View(1126) [ HTML ]
DOI:
ZHENG Mao-quan1,2,HOU Yuan-bin1,LI Xue-wen1, NIE Yong-chao2,DONG Tian-tian1,CHEN Xi-zi1 [Abstract]View(1088) [ HTML ]
DOI:
ZHU Ning-hong [Abstract]View(1150) [ HTML ]
DOI:
WANG Yun-sen,Zheng Gui-ping,CAO Wei-dong,LI Yun-hui [Abstract]View(1229) [ HTML ]
DOI:
ZHOU Ze-lun [Abstract]View(1221) [ HTML ]
DOI:
SUN Yang1,XU Chang-lei1,HAO Rong2,DU Gui-wen1 [Abstract]View(1127) [ HTML ]
DOI:
JI Wen-li,MA Qing,JIA Dong [Abstract]View(1264) [ HTML ]
DOI:
DOI: