Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2015 01Iusse List
XI Ming-li1,2,LUO Shun-she1,2,LV Qi-qi1,2,LI Meng-jie1,2,FENG Xiao-wei3,LI Lin-jing4 [Abstract]View(1425) [ HTML ]
ZHU Qi-peng1,SANG Shu-xun2,LIU Shi-qi2,SHU Yao1 [Abstract]View(1041) [ HTML ]
WANG Xiao-lin,JIN Long,ZENG Qing-yuan,ZAN Biao [Abstract]View(1060) [ HTML ]
ZHANG Yan-wei1,2,TU Shi-hao1,2,WANG Chen1,2, ZHANG Cun1,2,WEI Shuai-feng1,2,SONG Qi1,2 [Abstract]View(1192) [ HTML ]
LIU Xuan-jun,LIU Qing-li,ZHU Shi-yang,FAN Liang [Abstract]View(1173) [ HTML ]
YANG Tao,ZHANG Zi-zhao,HU Lei,ZHU Hui,DENG En-song [Abstract]View(1176) [ HTML ]
GAO Jian-dong 1,2,FU Xue-hai 1,2,LIU Ai-hua 1,2,LUO Pei-pei 1,2 [Abstract]View(1091) [ HTML ]
JIA Li1,ZHANG Zhen-yu2,ZHAO Wei-bo1,SUN Lei1, QI Ya-ling1,LIU Wen-xiang1,YANG Ming-yi1 [Abstract]View(1223) [ HTML ]
WANG Zheng-jin,WU Feng-bo,LI Guo-min,ZHANG Wen-hai [Abstract]View(1162) [ HTML ]
GONG Xing-yu1,CHANG Xin-tan2 [Abstract]View(1031) [ HTML ]