Home >>2014 01 issue list
[YANG Lai-xia1,REN Xiu-bin2,LIU Xu1]

2014 01 [Abstract](158)[PDF:1072KB](246)
[MA Qiang,HUANG Wei-dong,BAI Guo-juan,QING Zhong, SUN Yu-feng,LI Hong-wei,ZHANG Pin,SHEN Hai-lian]

2014 01 [Abstract](166)[PDF:1550KB](189)
[YU Jun,FU Ming-yi,WU Hai-yan,BAI Fen-fei]

2014 01 [Abstract](246)[PDF:1474KB](208)
[ZHAO Min1 ,LI Ke-yong2 ,YANG Jian3,LI Chang-zhong4,LI Wen-hou1]

2014 01 [Abstract](242)[PDF:1076KB](189)
[WANG Zhan-li1,LIU Dan2,ZHU Yan-hui3]

2014 01 [Abstract](139)[PDF:1086KB](182)
[CHEN Shao-jie,HAN Hang-bo]

2014 01 [Abstract](150)[PDF:1209KB](186)
[LI Bai-ping,DONG Jun-peng,LUO Xiao-ying]

2014 01 [Abstract](170)[PDF:1006KB](246)
[GONG Shang-fu,BAI Long-biao,YUAN Shuai]

2014 01 [Abstract](220)[PDF:1096KB](206)
[LUO Juan1,YUN Bao-ji2,LEI Fu-kun1]

2014 01 [Abstract](153)[PDF:1018KB](176)
[MA Tian,WEI Guan]

2014 01 [Abstract](149)[PDF:1145KB](167)
[YIN Ai-ying1,2]

2014 01 [Abstract](165)[PDF:1029KB](167)
[LIU Hai-bin,WU Bi-shan,MEI Ao]

2014 01 [Abstract](136)[PDF:1035KB](165)
[DI Yuan-de,XU Jia-lian]

2014 01 [Abstract](130)[PDF:1159KB](160)
[LIU Hai-ming1,SONG Xu-ding2,HUO Ya-guang1,ZHOU Yin2]

2014 01 [Abstract](169)[PDF:1024KB](159)