Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2006 01Iusse List
TANG Li-yun ZHAO Lai-shun ZHANG Shu-yun GONG Xia [Abstract]View(292)
YANG Jin-cheng QIANG Jun-feng TIAN Xin-wei WANG Xiao-gang PENG Long-gui FAN Zi-min NIE Li-hua YU Zhu-huan [Abstract]View(309)
LIU Yuan-hui CHANG An-ding DENG Qiu-xia [Abstract]View(237)
CAI Hui-wu WU Jian-ning GUO Hong-mei GU Xing-lin [Abstract]View(280)
WU Qing-feng LI Ji-cheng LI Ming [Abstract]View(280)
ZHANG Jin-suo ZOU Shao-hui [Abstract]View(369)