Home >> 2016 06
LUO Sheng-hu1,2,WU Yong-ping2,3,ZHANG Jia-fan1,2
2016 06 [Abstract](1269)[PDF: 1152KB](1396)
XU Man-gui1,CAO Yan-jun1,ZHANG Peng2, ZHANG Hong-liang2,XU Jing-cang2
2016 06 [Abstract](884)[PDF: 1025KB](746)
JIA Qi-lin1,WU Zheng2,3,SHEN Hu4,LIU Meng2
2016 06 [Abstract](776)[PDF: 991KB](971)
CHANG Bo1,CHEN Jian-qiang1,LIU Jun2,3,SUN Huan4,YAN Rui-bing4
2016 06 [Abstract](807)[PDF: 1169KB](767)
GU Shuan-cheng1,HUANG Rong-bin1,SU Pei-li1, DING Xiao1,2,LI Ang1
2016 06 [Abstract](723)[PDF: 1040KB](752)
LIU Ya,BAI Guo-liang,GUO Jin-feng,WANG Peng
2016 06 [Abstract](689)[PDF: 1245KB](668)
ZHANG Qiang-hua1,2,HOU En-ke1,LI Huan-tong1, ZHANG Fa-de2,JU Qi2
2016 06 [Abstract](808)[PDF: 1036KB](732)
WANG Sheng-quan,WU Pei,FAN Min,SUN Jian-feng,WU Zhong-shan
2016 06 [Abstract](727)[PDF: 1376KB](709)
ZHANG Meng-ting1,2,LI Wen-hou1,2,BAI Jin-li1,2,ZHANG Qian1,2,LI Zong-lin3
2016 06 [Abstract](1001)[PDF: 1306KB](737)
YAO Wan-qiang,LIN Xiao-hu,MA Fei,XUE Bei
2016 06 [Abstract](685)[PDF: 1658KB](867)
LIU Yong-juan1,ZHANG Lei1,ZHANG Lei2,WANG Jia-jia1
2016 06 [Abstract](769)[PDF: 1033KB](662)
ZHANG Yi-shu,MA Hong-wei,WANG Xing,WANG Hao-tian
2016 06 [Abstract](806)[PDF: 1422KB](731)
CHEN Xian,HOU Yuan-bin,SONG Bo-you,LI Dong
2016 06 [Abstract](752)[PDF: 1045KB](668)
WANG Shu-qi1,JI Cai2,LIU Shu-lin3
2016 06 [Abstract](732)[PDF: 1278KB](713)
WANG Yu-zhe
2016 06 [Abstract](532)[PDF: 1055KB](516)