References:

[1] Dziurzyński W. Symulacja numeryczna procesu przewietrzania sieci wentylacyjnej kopalni[M].Kraków:Prace IMG PAN,Rozprawy-Monografie,2002.
[2] Dziurzyński W, Kruczkowski J. Validation of the mathematical model used in the VENTGRAPH programme on the example of the introduction of new headings to the ventilation network of mine[J].Archives of Mining Sciences,2007,52(3):22-25.
[3] Nawrat St.Eksperymentalne i modelowe badania procesu wype niania metanem otamowanych wyrobisk w kopalniach wgla kamiennego, Prace naukowe, badawcze, wdro eniowe[J].EMAG Katowice, nr,1999,1(11):31-34.
[4] Skotniczny P.Three-dimensional distribution of temperature and gas concentration in long wall drifts accompanying the phenomenon of self-combustion of coal deposited in long wall goaf[J]. Arch. Min. Scs., 2008,53(2):100-105.

Memo

Fundation item:This study was performed as a part of research projects(NN524 368237); Financed by the Ministry of Science and Higher Education Corresponding author: Waclaw Dziurzyński,Professor,Krakow, Poland,Tel: 00-48126172154,E-mail:nawstan@agh.edu.pl