Supervised by:The Education Department of Shaanxi Province

Sponsored by:Xi'an University of Science and Technology

Edited and Published by:Editorial Office of Journal of Xi'an University of Science and Technology

Chief Editor: Yong-ping Wu

ISSN:1672-9315

CN: 61-1434/N

Started in 1981

Publication Frequency: Bimonthly

Total Citations

31746

Impact Factor

1.118

Articles Published

4172

2019 Annual Report for Chinese Academic Journals Impact Factors by CNKI, 2019

CONTENTS
LAI Xing-ping1,2,FANG Xian-wei1,CUI Feng1,2,SHAN Peng-fei1,2
HUANG Qing-xiang1,2,GUO Qiang1,2,CAO Jian1,2,QIAN Wan-xue3,HOU Ting3,ZHAO Xuan3
DU Mei-li1,YANG Min1,2,YANG Rui1,2,ZHU Chen-hao1,2,ZHU Chao1,2,REN Hui3
CHEN Xiao-kun1,LI Xin1,WANG Qiu-hong1,JIANG Jun-cheng2,ZHANG Ming-guang2,LUO Zhen-min1,WANG Liu-bing1
LI Lei1,YAN Min1,WANG Tao2,WANG Wen-tao1,GU Yue3
ZHANG Jian-xin1,JIANG Yu-qiang1,LI Jing2,HU Dan-dan3,WEI Tao2,ZHAO Jun2,WANG Wei2,LI Shu-qin2,SONG Hai-wei2,LUO Xiao-fang2
LIU Su-tong1,3,XIAO Hui2,3,DU Yuan-kai1,LIU Zhi-yong4,TIAN Wen2,3,LI Hao-xi5
YE Bo1,2,MA Ji-ye1,2,SHI Li-chuan1,2,CUI Xiao-li1,2,LIANG Xiao-wei1,2,MAO Zhen-hua1,2,SONG Juan1,2
SHI Xiao-liang,SHANG Yu,CHEN Chong,ZHANG Na
XING Zhi-zhong,GUO Wei,ZHANG Wu-gang,WANG Yuan,LU Zheng-xiong,LI Shi-jun
PAN Hong-guang1,ZHANG Qi1,MI Wen-yu1,MA Biao2