Supervised by:The Education Department of Shaanxi Province

Sponsored by:Xi‘an University of Science and Technology

Edited and Published by:Editorial Office of Journal of Xian University of Science and Technology

Editor-in-Chief:WU Yong-ping

ISSN:1672-9315

CN: 61-1434/N

Publication Frequency: Bimonthly

Total Citations

25265

Impact Factor

0.948

Articles Published

3829

2017 Annual Report for Chinese Academic Journals Impact Factors by CNKI, 2017

CONTENTS
DENG Jun1,2,KANG Fu-ru1,2,LEI Chang-kui1,2,XIAO Yang1,2,LIU Chang-chun1,2
LIN Hai-fei1,2,YANG Er-hao1,ZHAO Peng-xiang1,2,ZHUO Ri-sheng1,ZHAO Bo1
ZHAO Da-long1,2,TIAN Shui-cheng1,WANG Jing3,LI Lei1
ZHANG Lei 1,2,LIU Xiao-ming1,2,LAI Xing-ping1,2,GAO Yu-wei3,CUI Feng1,2,YANG Yi-ran1,2
ZHAI Xiao-wei1,2,XU Yu1,2,YU Zhi-jin1,2,WANG Kai1,2,WU Shi-bo1,2
QIU Chun-liang1,ZHAO Peng-xiang2,3,WANG Xu-you1,LIU Dian-fu1,
XING Yue-qiang,CHENG Yuan-ping,TU Qing-yi,WANG Xiao-lei
ZHANG Rui1,WANG Liang1,3,GAO Jie2,WANG Xiao-lei1,CHEN Da-peng1,GAO Shang1
PAN Hong-guang1,MI Wen-yu1,GAO Hai-nan2,JIANG Neng-qian3