Supervised by:The Education Department of Shaanxi Province

Sponsored by:Xi‘an University of Science and Technology

Edited and Published by:Editorial Office of Journal of Xian University of Science and Technology

Editor-in-Chief:WU Yong-ping

ISSN:1672-9315

CN: 61-1434/N

Publication Frequency: Bimonthly

Total Citations

25265

Impact Factor

0.948

Articles Published

3829

2017 Annual Report for Chinese Academic Journals Impact Factors by CNKI, 2017

CONTENTS
DENG Jun1,2,XI Hong-jun1,3,ZHAI Xiao-wei1,2,ZHANG Yan-ni1,2
WANG Zi-hui1,ZHOU Hong-wei1,2,WANG Chao-sheng1,PEI Hao1,HE Shu-sheng1
WANG Tao1,2,WEN Hu1,2,LUO Zhen-min1,2,REN Jun-ying1,3,
ZHANG Tian-jun1,SONG Shuang2,LI Shu-gang2,BAO Ruo-yu2,SHANG Hong-bo2
LIN Bai-quan1,2,ZHAO Yang1,2,LIU Ting1,2,ZHENG Yuan-nan1,2,KONG Jia1,2
SUN Ting-chen1,XIA Yu-cheng1,WEI Zhao-xiang2,GUO Chen1, WANG She-rong2,LIANG Qian-wen1,QI Yun-wang2
FAN Ting-ting1,2,LIU Yi-qun2,BAI Qing-hua3,ZHAO Wei-bo3
XIAO Liang1,3,AN Yong-fu2,LI Xiang-chuan1,3,GUO Jun-feng1, SUN Nan1,YAO Xiao-yong1,YANG Wang-tun1
XU Jing,SHI Xiao-zhang,HE Yong-hong,MA Fang-xia,DONG Li-hong, DENG Nan-tao
ZAN Hui-ping,ZHANG Yin-ke,GU Tong-kai
HU Xiao-dong,LIU Shu-lin,LI Xiong,WU Feng-juan,WANG Chao
ZHANG Ya-ping,DANG Yi-feng,JI Chang-fa,TAN Fei-peng