Supervised by:The Education Department of Shaanxi Province

Sponsored by:Xi‘an University of Science and Technology

Edited and Published by:Editorial Office of Journal of Xian University of Science and Technology

Editor-in-Chief:WU Yong-ping

ISSN:1672-9315

CN: 61-1434/N

Publication Frequency: Bimonthly

Total Citations

25265

Impact Factor

0.948

Articles Published

3829

2017 Annual Report for Chinese Academic Journals Impact Factors by CNKI, 2017

CONTENTS
CUI Li-kai1,SUN Jian-meng1,HUANG Hong2,ZHANG Zhe-fu1,WANG Yong-jun2,CHI Peng1
ZHANG Xin-hai1,ZHANG Tian-ci1,WANG Yue2,FENG Zhen1,XING Er-jun1,ZHOU Shan-lin1
DENG Jun1,2,LIANG Tian-tian1,2,CHENG Fang-ming1,2
ZHENG Xue-zhao1,WANG Xi-long1,LIU Hui-lin2,SUN Zhen-guo2,GUO Jun1
ZHAO Meng-ye1,2,HUANG Qing-xiang1,HUANG Ke-jun2,XUE Wei-feng2,JI Rui-jun2
YE Wan-jun1,LI Chang-qing1,LI Xiao2,LIU Zhong-xiang1,PENG Rui-qi1,LIU Kuan1
CONG Sen1,CHENG Jian-yuan2,LI Xin-hu1,WANG Yun-hong2,WANG Bao-li2,WU Hai2
CHEN Yue1,MA Dong-min1,2,FANG Shi-yue1,GUO Chen1,YANG Fu2,HOU Dong-zhuang1
ZHANG Wei-hu,ZHENG Jia-wen,GUO Ming-xiang,TAO Zhi-hui,HE Yuan-kai
HUANG Bao-hua1,GE Jun2,NI Jing-wei3,WANG Wei-meng1,LIU Ying-wen3,HE Ya-ling3
MENG Xiang-zhen1,ZHANG Hui-mei2,KANG Xiao-ge3
TIAN Ai-fen1,WANG Xi-xi1,HUI Xuan1,MENG Qing-hui1,ZHANG Xin-Rong2
ZHOU Jun-li1,WU Chun-du1,DAI Jing 1,A Qiong 2,Meng Qing-xi 3,XIE Qing-jie1