Supervised by:The Education Department of Shaanxi Province

Sponsored by:Xi'an University of Science and Technology

Edited and Published by:Editorial Office of Journal of Xi'an University of Science and Technology

Chief Editor: Yong-ping Wu

ISSN:1672-9315

CN: 61-1434/N

Started in 1981

Publication Frequency: Bimonthly

Total Citations

31746

Impact Factor

1.118

Articles Published

4172

2019 Annual Report for Chinese Academic Journals Impact Factors by CNKI, 2019

CONTENTS
DENG You-sheng,WANG Yi-xiong,SU Jia-lin,SUN Ya-ni,CAI Meng-zhen
WANG Fei,XING Hao-yun,LI Wan-chun,HE Jiu-jiu,WANG Ruo-yu
CHEN Xiao-kun1,XU Xue-yan1,LI Yang1,2,WANG Wei-feng1,BAI Lei1,WANG Liu-bing1,WANG Bo2
TONG Min-bo1,GAO Dong-chen2,CAO Qing-rong2,ZHANG Ying-chun3, LIU Ke2,ZHANG Li-yuan2
GAO Zhi-hong1,2,HU Shuang-ping1,2,ZHANG Xiao-feng1,2,HU Zhi-min1,2,TIAN Jun-feng3,LIU Zhong-xiang3,XIE Teng-fei3
LI Wen-bo 1,LI Hai-bin 1,ZHAO Gui-juan 1,WANG Guang-hui 2
CHEN Hai-xia1,ZHANG Zhi-quan2,SONG Xue-qing3
HU Rong-ming1,LI Shao-jie1,MA Chun-xiao1,2,HUANG Yuan-cheng1,LI Peng-fei1
LYU Jing-ye1,2,DU Jing-nan1,CAO Ming1,FAN Xiu-feng2